suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ilmoitus ruokamyrkytysepäilystä

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Elintarvikealan toimijan on ilmoitettava ruokamyrkytyksestä kunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle välittömästi, kun hän

  • on saanut tiedon käsittelemänsä elintarvikkeen aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä
  • epäilee käsittelemänsä elintarvikkeen voivan aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Elintarvikkeen käsittely tarkoittaa sen tuottamista, jalostamista, myymistä, tarjoamista tai välittämistä.

Ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi epäiltyä elintarviketta ei saa hävittää, vaan se on säilytettävä tutkimuksia varten.

Myös juomaveden aiheuttamista ruokamyrkytyksistä tai epäilyistä tulee ilmoittaa kunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Jos epäilet, että olet saanut ruokamyrkytyksen, ilmoita siitä ympäristöterveydenhuoltoon.

Elintarvikealan toimija: Ilmoita välittömästi käsittelemäsi elintarvikkeen aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä. Omavalvonnan tulee sisältää toimintaohjeet ilmoittamisesta ja näytteenotosta.

Ruokamyrkytys alkaa yleensä äkillisesti 1-12 tunnin kuluttua ruokailusta. Ensioireet ovat yleensä oksentelu ja hieman myö ...

Toimi näin

Ilmoita ruokamyrkytyksestä tai sen epäilystä välittömästi kunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Voit tehdä ilmoituksen ilppa-ilmoituspalvelussa.

Kerro ilmoituksessa ainakin

  • mitä elintarviketta ruokamyrkytys tai epäily koskee
  • minkä toimijan alaista elintarviketta ruokamyrkytys tai epäily koskee
  • mistä päättelet, että kyseessä on ruokamyrkytys tai epäily.

Jos kyseistä elintarviketta on vielä jäljellä, säilytä se asianmukaisesti. Näin sitä voidaan tutkia ruokamyrkytyksen syyn selvittämiseksi.

Ilmoita ilpassa ruokamyrkytysepäilystä tai soita ympäristöterveydenhuollon puhelinneuvontaan.

Lisätietoja voit katsoa linkistä "Lisätietoja ruokamyrkytyksestä" tai kysyä ympäristöterveydenhuollon puhelinneuvonnasta, asioimalla ympäristötalossa tai sähköpostitse ymparisto[a]ouka.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Päävastuu ruokamyrkytyksen tai sen epäilyn ilmoittamisesta on sillä toimijalla, jonka käsittelemästä elintarvikkeesta on kysymys tai jonka tiloissa juomavesi on tarjoiltu. Ilmoituksen voi kuitenkin tehdä kuka tahansa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 19.12.2023