suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ilmoitus rannan ruoppauksesta tai niitosta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tee ilmoitus maa-aineksen ja lietteen koneellisesta poistamisesta vesialueen pohjasta. Ilmoituksen perusteella arvioidaan toimenpiteen luvantarve ja viranomainen voi antaa tarkempia ohjeita toimenpiteen toteuttamista varten. Ilmoitusmenettelyllä varmistetaan, että ilmoittaja saa tarvittavaa tietoa ruoppauksen ja niiton luvanvaraisuudesta ja ohjausta toimenpiteiden suorittamiseen mahdollisimman hai ...

Toimi näin

Suunnittele ja ja toteuta ruoppaustoimenpiteet aina huolellisesti, jotta mahdollisilta ympäristöhaitoilta ja naapuririidoilta vältytään. Ruoppauksen toteuttaja on vastuussa hankkeen lainmukaisuudesta ja aiheuttamistaan haitallisista seurauksista. Ongelmien ja riitojen välttämiseksi keskustele ja sovi hankkeesta lähinaapureiden ja vesialueen omistajan kanssa.

Tarkempia tietoja ruoppauksen tai niiton suunnittelusta, huomioon otettavista asioista ja ilmoituksen tekemisestä löydät ympäristöhallinnon verkkosivuilta. Käytä ilmoituksen tekemiseen ensisijaisesti sähköistä ilmoituslomaketta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ennen ilmoituslomakkeen täyttämistä hanki kartta ruoppausalueesta, selvitä ranta- ja vesialueiden omistajat kiinteistötietoineen sekä arvioi ruopattavan massan määrä ja laatu, ruoppauksen suoritustapa sekä ruoppausmassojen läjitysalueen sijainti. Viranomaiselle tehtävän ilmoituksen lisäksi ruoppauksesta tai niitosta on ilmoitettava erikseen vesialueen omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Käsittelyaika

Ilmoitus käsitellään 30 vuorokauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Voimassaoloaika

Viranomainen antaa tarkempia ohjeita ilmoituksenvaraisen työn suorittamisesta ja ilmoituksen voimassaolosta.

Palvelun toteuttaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 23.3.2021