suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta on ilmoitettava ELY-keskukselle, ellei puhdistaminen edellytä ympäristölupaa. Ilmoitus on tehtävä myös puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella tai käsittelystä muualla.

ELY-keskus tekee pilaantuneen alueen puhdistamisesta päätöksen, jossa annetaan määräyksiä siitä, kuinka puhdistaminen tulee toteuttaa.

Hels ...

Toimi näin

Tee ilmoitus ELY-keskukselle hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Tee ilmoitus ensisijaisesti verkkoasiointina Aluehallinnon asiointipalvelussa.

Tarvittaessa voit tehdä ilmoituksen myös tulostettavalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Tällöin voit lähettää hakemuksen ELY-keskukseen yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Esitä ilmoituksessa seuraavat tiedot:

 • ilmoittajan yksilöinti- ja yhteystiedot
 • toiminnan sijainti
 • työn, toimenpiteen tai tapahtuman laatu, kesto ja laajuus
 • arvioidut tiedot päästöistä
 • suunnitellut ympäristönsuojelutoimet
 • toiminnan vaikutukset ympäristöön
 • tiedot toimintaa koskevista luvista sekä viranomaisten antamista lausunnoista
 • tunniste- ja sijaintitiedot kiinteistöstä, jota puhdistaminen koskee
 • tiedot kiinteistön ja sen lähialueen nykyisestä ja suunnitellusta käyttötarkoituksesta sekä kiinteistön naapureista
 • kuvaus alueen maaperä-, pohja- ja pintavesiolosuhteista sekä pinta- ja pohjaveden käytöstä
 • tiedot alueen toimintahistoriasta sekä pilaantumisen aiheuttaneista aineista ja tapahtumista
 • tutkimustulokset ja niihin perustuva arvio maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta
 • puhdistamisen tavoitteet
 • selvitys käytettävästä puhdistusmenetelmästä, puhdistamisen ympäristövaikutuksista ja ympäristöhaittojen ehkäisystä, puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämisestä kaivualueella, jätteiden käsittelystä, puhdistustyön suorittamisesta, aikataulusta sekä työn valvonnasta ja tarkkailusta
 • kartta ja asemapiirros, joihin on merkitty asian käsittelyn kannalta merkitykselliset kohteet.

Helsingissä ja Turussa ilmoitus toimitetaan kaupungin määrittelemällä tavalla.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Voimassaoloaika

Ilmoituksen perusteella annettavassa päätöksessä voidaan antaa tarkempia ohjeita voimassaoloajasta.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 21.3.2022