suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Ilmoitus osoitteenmuutoksesta väestötietojärjestelmään

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Muuttoilmoituksen tekeminen Digi- ja väestötietovirastolle on lakisääteinen velvollisuus. Muutosta on ilmoitettava aina, kun muutetaan pysyvästi osoitteesta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta. Tilapäisellä oleskelulla tarkoitetaan muuttamista toiseen osoitteeseen alle vuoden määräajaksi, jonka jälkeen palataan takaisin lähtöosoitteeseen.

Ilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttopäivää. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään viikon kuluttua muuttopäivästä.

Muutosta on ilmoitettava myös silloin, kun muuttaa Suomesta ulkomaille tai ulkomailta Suomeen. Suomen kansalainen on ulkomailla asuessaan velvollinen ilmoittamaan ulkomailla muuttuneen osoitteensa Digi- ja väestötietovirastolle.

Kotikunta ja siellä oleva vakinainen osoite määräytyvät kotikuntalain mukaisesti. Henkilön kotikunta on pääsäännön mukaan se kunta, jossa henkilö asuu. Vapaa-ajan asunnossa asuvia sekä perhehoitoon, pitkäaikaiseen laitoshoitoon tai asumispalvelujen avulla järjestettyyn asumiseen sijoitettuja koskevat omat säännökset.

Tiedot henkilön kotikunnasta ja siellä olevasta asuinosoitteesta talletetaan väestötietojärjestelmään.

Identiteettivarkauksien estämiseksi henkilölle voidaan merkitä väestötietojärjestelmään muuttoesto.

Toimi näin

Tee muuttoilmoitus Muuttoilmoitus-palvelussa sähköisesti.

Paperisia muuttoilmoituslomakkeita on saatavilla Postin sekä Digi- ja väestötietoviraston toimipaikoissa.

Jos olet ulkomailla asuva Suomen kansalainen, ilmoita ulkomailla muuttuneesta osoitteesta Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoitteenmuutosilmoitus -verkkoasioinnissa.

Toisesta Pohjoismaasta Suomeen muuttavan henkilön on muuttoilmoituksen tekemisen lisäksi asioitava henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietovirastossa. Asioinnin yhteydessä on esitettävä voimassa oleva henkilöllisyyttä osoittava asiakirja kuten passi. Myös Suomesta toiseen Pohjoismaahan muuttavan henkilön on tehtävä muuttoilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle.

Ulkomaan kansalainen voi tehdä muuttoilmoituksen Muuttoilmoitus-palvelussa, jos hänellä on suomalainen henkilötunnus. Ulkomaan kansalaiselta edellytetään Suomeen muuttaessa useimmissa tapauksissa henkilökohtaista asiointia Digi- ja väestötietovirastossa. Ulkomaan kansalaisen on tehtävä maastamuuttoilmoitus muuttaessaan pois Suomesta.

Muuttoeston ja sen purkamisen voit tehdä henkilökohtaisesti missä tahansa Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa tai sähköisesti Suomi.fi-viestien kautta.

Muutoksenhaku- ja valituskeinot

Osoitetiedot talletetaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen perusteella. Jos Digi- ja väestötietoviraston tekemä merkintä poikkeaa henkilön ilmoittamasta, asiasta annetaan kirjallinen päätös. Päätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolta. Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Henkilöllä on oikeus vaatia väestötietojärjestelmään virheellisesti talletettujen osoitetietojensa korjaamista kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolta. Lähtökohtaisesti Digi- ja väestötietovirasto ei korjaa tai muuta yli neljä vuotta vanhoja osoitetietoja.

Kenelle ja millä ehdoin

Tiedot samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistä voidaan antaa yhteisellä ilmoituksella. Alaikäistä lasta koskevan muuttoilmoituksen tekevät pääsäännön mukaan lapsen huoltajat yhdessä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Sopimus Pohjoismaiden välisestä väestön rekisteröinnistä

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista

Asetus väestötietojärjestelmästä

Löysitkö tältä sivulta etsimäsi tiedon? Tämä verkkosivu on osa Euroopan Your Europe -portaalia. Anna palautetta Euroopan komission palautelomakkeen kautta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto, Posti Group Oyj
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 29.6.2021