suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ilmoitus osoitteenmuutoksesta väestötietojärjestelmään

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Muuttoilmoituksen tekeminen Digi- ja väestötietovirastolle on lakisääteinen velvollisuus. Muutosta on ilmoitettava aina, kun muutetaan pysyvästi osoitteesta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta. Tilapäisellä oleskelulla tarkoitetaan muuttamista toiseen osoitteeseen alle vuoden määräajaksi, jonka jälkeen palataan takaisin lähtöosoitteeseen.

Ilmoituks ...

Toimi näin

Tee muuttoilmoitus Muuttoilmoitus-palvelussa sähköisesti.

Paperisia muuttoilmoituslomakkeita on saatavilla Postin sekä Digi- ja väestötietoviraston toimipaikoissa.

Jos olet ulkomailla asuva Suomen kansalainen, ilmoita ulkomailla muuttuneesta osoitteesta Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoitteenmuutosilmoitus -verkkoasioinnissa.

Toisesta Pohjoismaasta Suomeen muuttavan henkilön on muuttoilmoituksen tekemisen lisäksi asioitava henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietovirastossa. Asioinnin yhteydessä on esitettävä voimassa oleva henkilöllisyyttä osoittava asiakirja kuten passi. Myös Suomesta toiseen Pohjoismaahan muuttavan henkilön on tehtävä muuttoilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle.

Ulkomaan kansalainen voi tehdä muuttoilmoituksen Muuttoilmoitus-palvelussa, jos hänellä on suomalainen henkilötunnus. Ulkomaan kansalaiselta edellytetään Suomeen muuttaessa useimmissa tapauksissa henkilökohtaista asiointia Digi- ja väestötietovirastossa. Ulkomaan kansalaisen on tehtävä maastamuuttoilmoitus muuttaessaan pois Suomesta.

Muuttoeston ja sen purkamisen voit tehdä henkilökohtaisesti missä tahansa Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa tai sähköisesti Suomi.fi-viestien kautta.

Muutoksenhaku- ja valituskeinot

Osoitetiedot talletetaan väestötietojärjestelmään muuttoilmoituksen perusteella. Jos Digi- ja väestötietoviraston tekemä merkintä poikkeaa henkilön ilmoittamasta, asiasta annetaan kirjallinen päätös. Päätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolta. Oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Henkilöllä on oikeus vaatia väestötietojärjestelmään virheellisesti talletettujen osoitetietojensa korjaamista kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolta. Lähtökohtaisesti Digi- ja väestötietovirasto ei korjaa tai muuta yli neljä vuotta vanhoja osoitetietoja.

Kaikista asiointikanavista ei ole tietoa valitsemallasi kielellä. Vaihda sivun kieli, jos haluat tietoa asiointikanavista muilla kielillä.

Kenelle ja millä ehdoin

Tiedot samalla kertaa muuttavista perheenjäsenistä voidaan antaa yhteisellä ilmoituksella. Alaikäistä lasta koskevan muuttoilmoituksen tekevät pääsäännön mukaan lapsen huoltajat yhdessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista

Löysitkö tältä sivulta etsimäsi tiedon? Tämä verkkosivu on osa Euroopan Your Europe -portaalia. Anna palautetta Euroopan komission palautelomakkeen kautta.

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto, Posti Group Oyj

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 29.6.2021