suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Ilmoitus melusta ja tärinästä

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tilapäisestä toiminnasta, josta on syytä olettaa aiheutuvan erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on tehtävä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi rakentaminen, ulkoilmakonsertit, autourheilukilpailut, kivenmurskaus ja paalutus.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, ilmoitus on tehtävä alueell ...

Toimi näin

Tee melu- ja tärinäilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Voit ilmoittaa yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella useampia tapahtumia.

Tee ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta oheisella lomakkeella.

Toimita ilmoitus liitteineen ympäristövalvonnan toimipisteeseen tai kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

Tee ilmoitus hyvissä ajoin, vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisen, jonka toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää voi syntyä esimerkiksi rakentamisesta, ulkoilmakonsertista, autourheilukilpailusta, louhinnasta, kivenmurskauksesta ja paalutuksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi rakentajat ja ulkoilmatapahtumien järjestäjät.

Haitan aiheuttajan tulee lisäksi etukäteen tiedottaa melusta tai tärinästä kaikille haitan vaikutuspiirissä oleville asukkaille, päiväkodeille ja kouluille, hoitolaitoksille ja muille mahdollisille kohteille.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, melu- ja tärinäilmoitus tulee tehdä ELY-keskukselle.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 17.11.2023