suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liedon kaupunki

Ilmoitus melusta ja tärinästä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Lieto
  • Julkinen palvelu

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, ellei kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä toisin määrätä.

Toimi näin

Tee melu- ja tärinäilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Voit ilmoittaa yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella useampia tapahtumia.

Asiakirjojen palautus ja yhteydenotot ympäristönsuojeluun sähköpostitse: ymparistonsuojelu@lieto.fi

Liedon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisia poikkeuksia, jolloin ilmoitusta ei tarvitse tehdä ovat:

  • Ilotulitus
  • Äänentoistolaitteiden käyttö torilla tai muulla yleisökäyttöön soveltuvalla paikalla arkisin ja lauantaisin klo 7.00 – 22.00 sekä sunnuntaisin klo 12.00 – 22.00
  • Rakennus- ja purkutyön meluavat työvaiheet arkisin klo 7.00 – 18.00
  • Alle 4 viikkoa kestävä räjäytystyö, louhinta, paalutus tai vastaava, jota tehdään arkisin klo 7.00 – 18.00

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisen, jonka toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää voi syntyä esimerkiksi rakentamisesta, ulkoilmakonsertista, autourheilukilpailusta, louhinnasta, kivenmurskauksesta ja paalutuksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi rakentajat ja ulkoilmatapahtumien järjestäjät.

Haitan aiheuttajan tulee lisäksi etukäteen tiedottaa melusta tai tärinästä kaikille haitan vaikutuspiirissä oleville asukkaille, päiväkodeille ja kouluille, hoitolaitoksille ja muille mahdollisille kohteille.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, melu- ja tärinäilmoitus tulee tehdä ELY-keskukselle.

Palvelun toteuttaa

Liedon kaupunki

Palvelusta vastaa

Liedon kaupunki
Tekstistä vastaa: Liedon kaupunki
Päivitetty: 31.10.2022