suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus. Näitä ovat mm. rakentaminen ja yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), jonka ...

Toimi näin

Voit tehdä ilmoituksen käyttämällä tulostettavaa lomaketta (Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta) tai vapaamuotoisesti. Esitä ilmoituksessa seuraavat tiedot:

  • ilmoittajan yksilöinti- ja yhteystiedot
  • toiminnan sijainti
  • työn, toimenpiteen tai tapahtuman laatu, kesto ja laajuus
  • arvioidut tiedot päästöistä
  • suunnitellut ympäristönsuojelutoimet
  • toiminnan vaikutukset ympäristöön
  • tiedot toimintaa koskevista luvista sekä viranomaisten antamista lausunnoista.

Lähetä ilmoitus sähköisesti ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä tai postitse ELY-keskukseen. ELY-keskusten yhteystiedot löydät Palvelupaikat-kohdasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta, puolustusvoimien toiminnasta eikä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole.

Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tätä lyhyempi aika.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Käsittelyaika

Ilmoitus pyritään käsittelemään 30 vuorokauden kuluessa.

Voimassaoloaika

Ilmoituksen johdosta annettavassa päätöksessä voidaan ottaa kantaan voimassaoloaikaan.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Hämeen ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 22.3.2021