suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ilmoitus maa-ainesten ottamista koskevasta lupapäätöksestä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Lupaviranomaisen on ilmoitettava myöntämästään maa-ainesluvasta viivytyksettä ELY-keskukselle. ELY-keskukselle täytyy toimittaa myös ottamispäätökseen liittyvät keskeiset lupa-asiakirjat.

Lisäksi lupaviranomaisen täytyy toimittaa keskeiset lupapäätöstiedot Maa-aineslupa tietojärjestelmä Nottoon.

Toimi näin

Toimita lupaa koskevat tiedot sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka toimialueelle maa-aineslupa on annettu.

Toimita tiedot Notto-järjestelmään käyttäen verkkoasiointilomaketta "Ilmoitus maa-aineslupapäätöksestä".

Kenelle ja millä ehdoin

Mikäli lupaviranomainen muuttaa lupamääräyksiä tai peruuttaa luvan (maa-aineslain 16 §:n 2 momentin tarkoittamissa tapauksissa), on muutos merkittävä lupa-asiakirjoihin ja asiasta on ilmoitettava ELY-keskukselle.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 28.6.2022