suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Ilmoitus kulotuksesta tai avotulen tekemisestä

  • Lupa tai muu velvoite
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kulotuksesta on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle ennen kulotuksen aloittamista. Kulotusta on peltomaan, hakkuualueiden tai metsämaan polttaminen. Kulotukseksi luetaan myös kantojen, roskien ja lehtien poltto isossa mittakaavassa. Metsämaan kulotus voi tapahtua vain ammattilaisen valvonnassa.

Myös tulen käytöstä, josta muodostuu merkittävästi savua, pitää pitää tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Nuotiosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Myöskään pienistä kokoista ei tarvitse ilmoittaa.

Kaiken avotulen sytyttäminen metsäpalovaroituksen ja vaarallisten tuuliolosuhteiden aikana on kiellettyä.

Kulotuksesta on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle ennen kulotuksen aloittamista. Kulotusta on peltomaan, hakkuualueiden tai metsämaan polttaminen. Kulotukseksi luetaan myös kantojen, roskien ja lehtien poltto isossa mittakaavassa. Metsämaan kulotus voi tapahtua vain ammattilaisen valvonnassa.

Kulotukseen tarvitaan maanomistajan lupa. Kulotuksesta ilmoituksen tehnyt sytyttäjä on vastuussa siitä ...

Toimi näin

Täytä ilmoitus tulen käytöstä ja lähetä se pelastustoimelle.

Ilmoituksessa tulee käydä ilmi

  • kuka käyttää tulta
  • mitä poltetaan
  • missä tuli sytytetään
  • milloin tulta käytetään.

Tee tulentekoilmoitus

Kenelle ja millä ehdoin

Avotulta ja kulotusta tehtäessä on aina oltava maanomistajan lupa. Sytyttäjällä on kokonaisvastuu tilanteesta.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Sinun ei tarvitse tehdä tulentekoilmoitusta, jos poltto ja sen savunmuodostus on vähäistä. Arvioi savunmuodostuksen määrää ja sitä, voiko joku sivullinen tehdä poltosta aiheettoman hätäilmoituksen.

Pidä poltto niin pienenä, että siitä ei tehdä aiheettomia hätäilmoituksia.

Tarvitset avotulen tekemiselle myös maanomistajan luvan. Tulentekoilmoitus pelastuslaitokselle ei korvaa maanomistajan lupaa.

Pelastusviranomaiset eivät tee ilmoituksista lupapäätöstä, mutta voivat tarvittaessa antaa suosituksia, ohjeita tai määräyksiä polton turvallisuusjärjestelyihin.

Tulenteko on kielletty, jos alueella on voimassa metsä- tai ruohikkopalovaroitus.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 29.3.2023