suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Seinäjoen kaupunki

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

  • Lupa tai muu velvoite
  • Seinäjoki
  • Julkinen palvelu

Jos yrityksesi perustaa jätteiden keräys- tai varastointipaikan, on siitä tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluun. Ilmoituksen tekeminen mahdollistaa pienten jätemäärien suhteellisen lyhytaikaisen varastoinnin pysyvässä paikassa. Tilapäinen varastointi on 2-3 konttia ja varastointi kestää alle vuoden kerrallaan. Esimerkkinä ilmoituksen varaisesta paikasta on yrityksen omat kuormausasemat, joissa odot ...

Toimi näin

Ilmoituslomake toimitetaan Seinäjoen ympäristönsuojeluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Käsittelyaika

Noin kaksi viikkoa.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi, ellei muuta ilmoitettu.

Tausta ja lainsäädäntö

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnan ympäristöviranomaisille. Ilmoituksen perusteella viranomaiset merkitsevät yrityksen jätehuoltorekisteriin. Yritys voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista niistä vastaanottopaikoista, joihin se toimittaa jätettä välivarastoitavaksi.

Jätteen ammattimaisen keräystoiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa kerätyistä jätteistä. Kirjanpitoon tulee sisällyttää tiedot kerätyn jätteen lajista, laadusta, vaarallisen jätteen vaaraominaisuuksista, jätteen määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Nämä tiedot pitää säilyttää kuuden vuoden ajan.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kuka jätteen keräyksen toimeksiantaja on ja kenen vastuulla kerätty jäte on. Ilmoituksessa tulee kertoa, onko vastaanottopaikalla ympäristölupa ja onko keräystoiminta jatkuvaa vai määräaikaista. Jos yritys toimii usean kunnan alueella, sen on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä sille ELY-keskukselle, jonka alueella suurin osa toiminnasta tapahtuu.

Palvelun toteuttaa

Seinäjoen kaupunki

Palvelusta vastaa

Seinäjoen kaupunki
Tekstistä vastaa: Seinäjoen kaupunki
Päivitetty: 1.2.2024