suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lempäälän kunta

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lempäälän ympäristövalvonta vastaanottaa ilmoitukset jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta Lempäälän ja Vesilahden osalta. Lisätietoa ympäristöpäälliköltä.

Toimi näin

Ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tehdään liitteenä olevalla lomakkeella.

Lomake toimitetaan siihen kuntaan, jossa toimitaan;

  1. Lempäälä: sähköpostitse yhdyskunta@lempaala.fi tai postitse yhdyskunnan palvelualueen kirjaamoon
  2. Vesilahti: sähköpostitse vesilahdenkunta@lempaala.fi tai postitse Vesilahden kunnan kirjaamoon.

Lisätietoa ympäristöpäälliköltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Käsittelyaika

Keskimäärin 3 viikkoa.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika ilmenee päätöksestä.

Tausta ja lainsäädäntö

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnan ympäristöviranomaisille. Ilmoituksen perusteella viranomaiset merkitsevät yrityksen jätehuoltorekisteriin. Yritys voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista niistä vastaanottopaikoista, joihin se toimittaa jätettä välivarastoitavaksi.

Jätteen ammattimaisen keräystoiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa kerätyistä jätteistä. Kirjanpitoon tulee sisällyttää tiedot kerätyn jätteen lajista, laadusta, vaarallisen jätteen vaaraominaisuuksista, jätteen määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Nämä tiedot pitää säilyttää kuuden vuoden ajan.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kuka jätteen keräyksen toimeksiantaja on ja kenen vastuulla kerätty jäte on. Ilmoituksessa tulee kertoa, onko vastaanottopaikalla ympäristölupa ja onko keräystoiminta jatkuvaa vai määräaikaista. Jos yritys toimii usean kunnan alueella, sen on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä sille ELY-keskukselle, jonka alueella suurin osa toiminnasta tapahtuu.

Palvelun toteuttaa

Lempäälän kunta, Vesilahden kunta

Muut vastuuorganisaatiot

Vesilahden kunta

Palvelusta vastaa

Lempäälän kunta
Tekstistä vastaa: Lempäälän kunta
Päivitetty: 6.3.2024