suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

  • Lupa tai muu velvoite
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ilmoituksen perusteella toiminta rekisteröidään ympäristönsuojeluntietojärjestelmään. Rekisteröity toiminta kuuluu tämän jälkeen viranomaisen säännöllisesti valvottaviin kohteisiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnan ympäristöviranomaisille. Ilmoituksen perusteella viranomaiset merkitsevät yrityksen jätehuoltorekisteriin. Yritys voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista niistä vastaanottopaikoista, joihin se toimittaa jätettä välivarastoitavaksi.

Jätteen ammattimaisen keräystoiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa kerätyistä jätteistä. Kirjanpitoon tulee sisällyttää tiedot kerätyn jätteen lajista, laadusta, vaarallisen jätteen vaaraominaisuuksista, jätteen määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Nämä tiedot pitää säilyttää kuuden vuoden ajan.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kuka jätteen keräyksen toimeksiantaja on ja kenen vastuulla kerätty jäte on. Ilmoituksessa tulee kertoa, onko vastaanottopaikalla ympäristölupa ja onko keräystoiminta jatkuvaa vai määräaikaista. Jos yritys toimii usean kunnan alueella, sen on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä sille ELY-keskukselle, jonka alueella suurin osa toiminnasta tapahtuu.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Uudenmaan ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotJärvenpään kaupunki, Keravan kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Tuusulan kunta
Palvelusta vastaaKeski-Uudenmaan ympäristökeskus
Alue Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Päivitetty: 6.7.2021