suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

  • Lupa tai muu velvoite
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Heinolan kaupungin ympäristöviranomainen vastaanottaa ilmoituksen ja kirjaa yrityksen jätehuoltorekisteriin.

Toimi näin

Täytä ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta. Toimita se kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle joko sähköpostilla tai postitse.

Ilmoituksessa on oltava tiedot toiminnanharjoittajasta, kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja vastaanottopaikkojen sijainnista, sekä toimista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista.

Käsittelyaika

Keskimäärin 1 kk.

Tausta ja lainsäädäntö

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnan ympäristöviranomaisille. Ilmoituksen perusteella yritys merkitään jätehuoltorekisteriin. Yritys voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista niistä vastaanottopaikoista, joihin se toimittaa jätettä välivarastoitavaksi.

Jätteen ammattimaisen keräystoiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa kerätyistä jätteistä. Kirjanpitoon tulee sisällyttää tiedot kerätyn jätteen lajista, laadusta, vaarallisen jätteen vaaraominaisuuksista, jätteen määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Nämä tiedot pitää säilyttää kuuden vuoden ajan.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kenen toimeksiannosta jätettä kerätään ja kenen vastuulla kerätty jäte on. Ilmoituksessa tulee kertoa, onko vastaanottopaikalla ympäristölupa, ja onko keräystoiminta jatkuvaa vai määräaikaista. Jos yritys toimii usean kunnan alueella, sen on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä sille ELY-keskukselle, jonka alueella suurin osa toiminnasta tapahtuu.

Perustiedot

Palvelusta vastaaHeinolan kaupunki
Palvelun toteuttaaHeinolan kaupunki
Alue Heinola
Palvelun kieletenglanti, suomi
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 18.12.2019