suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Geenitekniikan lautakunta

Ilmoitus/hakemus muuntogeenisten organismien suljetusta käytöstä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jos käytät muuntogeenisiä organismeja laboratoriossa, tuotantolaitoksessa tai muussa rajatussa tilassa, sinun on tehtävä suljetun käytön ilmoitus tai hakemus geenitekniikan lautakunnalle. Ilmoituksen tai hakemuksen tyyppi määräytyy riskinarvioinnin perusteella, ja siihen vaikuttavat käytettävien muuntogeenisten organismien ominaisuudet sekä toiminnan luonne. Korkeimmissa riskiluokissa toimintaa ei voi aloittaa ennen kuin geenitekniikan lautakunta on tehnyt hakemusta koskevan hyväksymispäätöksen.

Toimi näin

Perehdy hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista geenitekniikan lautakunnan verkkosivuilta löytyvään ohjeistukseen ja laadi tarvittava ilmoitus tai hakemus. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä geenitekniikan lautakunnan sihteeristöön. Ilmoituksen/hakemuksen voi toimittaa lautakunnalle joko postitse tai sähköpostitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusvelvollisuus koskee toimintaa, joka täyttää geenitekniikkasäädösten määritelmät suljetulle käytölle ja muuntogeeniselle organismille. Ilmoituksen tai hakemuksen tekee se taho joka vastaa suljetusta käytöstä. Tämä toiminnanharjoittaja on yleensä jokin oikeushenkilö, kuten tutkimuslaitos, mutta tietyissä tapauksissa myös luonnollinen henkilö.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat suljettua käyttöä koskevat luvat ja ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Geenitekniikan lautakunta perii ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä maksun. Maksujen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Tietyissä tapauksissa voit hakea geenitekniikan lautakunnalta vapautusta maksusta.


Määräaika

Luokkaan 1 kuuluvaa käyttöä koskeva ilmoitus on toimitettava geenitekniikan lautakunnalle ennen käytön aloittamista. Luokan 2 toiminnan saa ensimmäisen kerran aloittaa 45 päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Luokkiin 3-4 kuuluvaa käyttöä ei saa aloittaa ennen kuin geenitekniikan lautakunta on myöntänyt toiminnalle luvan.

Voimassaoloaika

Ilmoitus tai hakemus on voimassa siihen saakka, kun toiminnanharjoittaja ilmoittaa toiminnan kokonaisuudessaan päättyneen.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta (928/2004)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten mikro-organismien suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä (1053/2005)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien suljettuun käyttöön liittyvistä ilmoituksista ja hakemuksista sekä suljetun käytön kirjaamisesta ja pelastussuunnitelmasta (272/2006)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten eläinten suljetun käytön riskinarvioinnin periaatteista, suljetun käytön luokituksesta sekä eristämis- ja muista suojatoimenpiteistä ( 771/2014)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaGeenitekniikan lautakunta
Palvelusta vastaaGeenitekniikan lautakunta
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Geenitekniikan lautakunta
Päivitetty: 2.8.2021