suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Haaskanpitäjän tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille haaskapaikalle viemänsä sivutuote ja sen määrä kolme kertaa vuodessa.

Ilmoita kolme kertaa vuodessa haaskaruokintapaikalle toimittamasi haaskamateriaalin määrä, eläinlaji ja sivutuoteluokka.

Toimi näin

Tee ilmoitus Ruokaviraston käyttöilmoituslomakkeella ja toimita se eläinlääkärille sähköpostilla osoitteeseen elainlaakari[at]ouka.fi tai postitse eläinlääkärin vastaanottoon Oulussa.

Lisätietoja voit kysyä Oulun seudun eläinlääkärivastaanotolta sähköpostitse osoitteesta elainlaakari[at]ouka.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toimijoilta.

Ilmoita sen kunnan kunnaneläinlääkärille, jonka alueelta haaskamateriaali on peräisin. Jos haaskaruokintapaikka sijaitsee eri kunnan alueella, tee ilmoitus myös sen kunnan kunnaneläinlääkärille.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos, Ruokavirasto

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 9.3.2023