suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Elintarvikehuoneisto on mikä tahansa rakennus tai huoneisto tai niiden osa tai muu sisä- tai ulkotila, jossa säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai käsitellään myytäväksi tai luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita. Elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi ravintolat, kaupat, kioskit ja leipomot.

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta pitää tehdä ammattimaisesta elintarvikealan toiminnasta, joka ei ole alkutuotantoa tai joka ei vaadi elintarvikehuoneiston hyväksyntää laitokseksi.

Tee Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion tai Kolarin alueella sijaitsevasta elintarvikehuoneistostasi kirjallinen ilmoitus Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon. Ilmoitus tehdään toiminnan aloittamisesta ja olennaisesta muutoksesta sekä toimijan vaihdoksesta. Ilmoitettavaa elintarvikehuoneistotoimintaa on myös ammattimainen elintarvikkeiden kuljettaminen, liikkuva elintarvikehuoneisto ja virtuaalihuoneisto. Toiminnan olennaisella muutoksella tarkoitetaan elintarviketurvallisuuteen liittyvien riskien merkittävää kasvua.

Toimi näin

Tee kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Kirjaa ilmoitukseen

  • yrityksesi nimi, kotikunta ja yhteystiedot
  • yrityksesi Y-tunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnuksesi
  • elintarvikehuoneistosi nimi ja käyntiosoite
  • elintarvikehuoneistossa harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
  • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta
  • tieto pakollisesta omavalvontasuunnitelmasta.

Saat valvontaviranomaiselta todistuksen siitä, että elintarvikehuoneistosi kuuluu suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin. Valvontaviranomainen tarkastaa laatimasi omavalvontasuunnitelman ja sen toimivuuden valvonnan yhteydessä.

Tee ilmoitus lomakkeella tai sähköisen asioinnin (verkkopalvelu) kautta ennen toiminnan aloittamista. Liitä elintarvikehuoneistoilmoitukseesi vähintään pohjapiirros. Ilmoituksen liitteineen voi lähettää postitse tai sähköpostitse taikka tuoda suoraan Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimistoon.

Mikäli teet ilmoituksen verkkopalvelussa, toimita liitteet erikseen ympäristöterveydenhuoltoon sähköpostitse, postitse tai tuomalla ne Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimistolle.

Toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta voi ilmoittaa lomakkeella tai sähköpostitse Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon. Keskeyttämistä tai lopettamista koskevien ilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua, eikä toimija saa niiden käsittelystä erillistä todistusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto täyttää elintarvikelain vaatimukset. Elintarvikehuoneisto ei esimerkiksi saa aiheuttaa vaaraa terveydelle. Vaatimukset liittyvät elintarvikehuoneistoon tilana. Vaatimukset eivät koske toimijaa.

Jos toimija vaihtuu tai toiminta muuttuu, keskeytyy tai päättyy, toimijan tulee ilmoittaa siitä viivytyksettä kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, ei toimijan tarvitse rekisteröityä Suomeen, jos se on rekisteröitynyt jo kotimaassaan. Tilapäiseksi toiminnaksi katsotaan alle puolen vuoden toiminta per vuosi.

Palvelu on maksullinen.

Katso maksut Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksutaksasta.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Käsittelyaika

Kunnan valvontaviranomainen antaa todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja tekee ensimmäisen tarkastuksen 1–6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Toiminnan voi aloittaa, vaikka käsittely olisi kesken.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Palvelusta vastaaRovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Alue Kolari, Pello, Ranua, Rovaniemi, Ylitornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Päivitetty: 15.4.2020