suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta

 • Lupa tai muu velvoite
 • 8 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Tiettyjen eläinlajien pitäminen edellyttää, että toimija tekee ilmoituksen eläintenpitäjärekisteriin eläintenpitopaikasta.

Tällaisia eläimiä ovat

 • naudat
 • siat
 • lampaat
 • vuohet
 • siipikarja
 • mehiläiset
 • kimalaiset
 • turkiseläimet
 • kameli- ja hirvieläimet (paitsi porot)
 • hevoseläimet.

Eläintenpitäjärekisterin toiminnasta vastaa Ruokavirasto.

Tiettyjen eläinlajien pito edellyttää ilmoitusta eläintenpitopaikasta. Eläintenpitopaikkaan kytketään hallinnassa olevat eläinlajit.

Pitopaikan rekisteröinnistä eläintenpitäjärekisteriin vastaa maaseutuelinkeinoviranomainen. Laukaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella (YTA) maaseutuviranomaisena toimii Laukaan kunnan maaseututoimi. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame, Toivakka ja Uurainen.

Jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, hevosia, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi riippumatta eläinten määrästä ja niiden käyttötarkoituksesta. Rekisteröityminen koskee myös seura- ja harrastustoimintaan hankittuja eläimiä. Samassa yhteydessä perustetaan rekisteriin pitopaikka siihen maantieteelliseen paikkaan, jossa eläimiä pidetään. Edellä mainituille eläinlajeille on lisäksi eläinlajikohtaiset merkitsemistä ja rekisteröintiä koskevat ohjeet, mm. naudat, lampaat ja vuohet tulee olla korvamerkittyinä, siat yksilöitävä joko tatuoinnilla tai korvamerkillä.

Rekisteröinnin ja eläinten merkitsemisen tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua alusta loppuun, ja mahdollisen eläintaudin puhjetessa on oleellista tietää missä, kukin eläin on ollut, jotta todennäköisesti tartunnan saaneet eläimet voidaan jäljittää ja erotella muista eläimistä. Eläinten jäljitettävyyden varmistamiseksi tuotantoeläimet on merkittävä luotettavasti ja kattavasti, niiden pitopaikasta on pidettävä ajantasaista rekisteriä. Myös eläinten siirrot pitopaikkojen välillä sekä niiden syntymät ja kuolemat tulee merkitä rekistereihin ja tilaluetteloihin yksilötasolla. Ilmoitukset näistä tehdään rekisteriviranomaisena toimiviin Nautarekisteriin, Lammas- ja vuohirekisteriin tai Sikarekisteriin.

Pitopaikkaa koskevat rekisteröitymiset tehdään Laukaan kunnan maaseututoimelle. Myös pitopaikassa tapahtuvasta eläintenpidon keskeyttämisestä ja lopettamisesta tulisi ilmoittaa Laukaan maaseututoimelle.

Toimi näin

Tee ilmoitus eläintenpitopaikasta kuntasi tai kuntayhtymäsi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Se rekisteröi eläintenpitopaikkasi eläintenpitäjärekisteriin. Eläintenpitopaikkaasi liitetään siellä pidettävät eläinlajit ja niiden maksimimäärät.

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten seura- ja harrastuseläinten pidosta ilmoitetaan aluehallintovirastoon.

Kun olet tehnyt ilmoituksen eläintenpidon pitopaikasta, tee erillinen ilmoitus eläintenpidosta.

Voit tehdä ilmoituksen lomakkeilla eläintenpitopaikasta kuntasi tai kuntayhtymäsi maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Se rekisteröi eläintenpitopaikkasi eläintenpitäjärekisteriin. Eläintenpitopaikkaasi liitetään siellä pidettävät eläinlajit ja niiden maksimimäärät. Kun olet tehnyt ilmoituksen eläintenpidon pitopaikasta, tee erillinen ilmoitus eläintenpidosta.

Laukaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella ilmoitukset eläintenpidon pitopaikasta tehdään Laukaan kunnan maaseututoimelle. Myös pitopaikassa tapahtuvasta eläintenpidon keskeyttämisestä ja lopettamisesta tulee ilmoittaa Laukaan maaseututoimelle.

Tee ilmoitus eläintenpidon pitopaikasta kirjallisesti lomakkeella. Löydät lomakkeen Ruokaviraston lomakesivulta (www.ruokavirasto.fi). Palauta lomake allekirjoitettuna postitse (Laukaan kunta, Maaseututoimi, Kantolantie 10a, 41340 Laukaa) tai skannattuna sähköpostitse (maaseutu@laukaa.fi).

Maaseututoimi ilmoittaa asiakkaalle, kun rekisteröinti on suoritettu. Lisätietoja rekisteröinnistä saat maaseututoimen puhelimesta, sähköpostitse (maaseutu@laukaa.fi) tai asioimalla Laukaan maaseututoimen toimipisteessä (Laukaan Akro, 2. kerros).

Kenelle ja millä ehdoin

Rekisteröinti voidaan tehdä, jos eläintenpitäjä on täyttänyt rekisteröintilomakkeeseen kaikki tarvittavat tiedot eikä eläintenpidolle ole esteitä.

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten seura- ja harrastuseläinten pidosta ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.

Eläintenpitäjän on ilmoitettava eläintenpidon keskeyttämisestä tai lopettamisesta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautuneelta elinkeinonharjoittajalta, joka tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Ilmoitus tulee tehdä sekä ennen toiminnan aloittamista että 30 vuorokauden sisällä eläintenpidon keskeytymisen tai lopettamisen jälkeen.

Voimassaoloaika

Rekisteröinti on voimassa, kunnes eläintenpito pitopaikassa ilmoitetaan päättyneeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki eläintunnistusjärjestelmästä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame, Toivakka, Uurainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 15.5.2020