suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Ilmoitus eläinten lopetustoiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Harjoitettaessa eläinten lopetustoimintaa tai lopetettaessa suuria määriä eläimiä kerralla (esim. turkiseläinten tai munintansa lopettaneiden kanojen lopetus) säännöllisesti, on toiminnasta tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten lopetusta, eikä tavanomaista eläinten pito ...

Toimi näin

Jos aiot harjoittaa eläinten lopetustoimintaa tai lopetat tilalla suuria määriä eläimiä kerralla säännöllisesti, toimi seuraavasti.

  1. Tutustu eläinsuojelusäädösten vaatimuksiin liittyen eläinten lopetukseen.
  2. Selvitä, tarvitsetko kelpoisuustodistuksen eläinten lopetukseen.
  3. Laadi toimintaohjeisto, jossa kuvaat miten lopettamiseen liittyvät toimet suoritetaan. Valmistaudu, että valvontaviranomainen pyytää ohjeiston luettavaksi.
  4. Täytä lomake "Ilmoitus eläinten lopetustoiminnasta" ja toimita se sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella lopetustoimintaa pääasiallisesti harjoitetaan.
  5. Turkiseläinten osalta muista tehdä ilmoitus vuosittain ennen nahkomiskauden alkua.
  6. Muista ilmoittaa aluehallintovirastoon myös, mikäli toiminta päättyy tai oleellisesti muuttuu.

Kenelle ja millä ehdoin

Eläinten lopettaminen tulee tehdä siten, että eläin välttyy kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä. Lopetuksessa tulee ottaa huomioon eläinsuojelusäädösten vaatimukset. Lopetukseen liittyvät toimet ja niiden suorittaminen tulee olla kuvattuna toimintaohjeistoon, joka on pyydettäessä toimitettava valvontaviranomaiselle.


Määräaika

Tee ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Ilmoitukset arkistoidaan aluehallintovirastoon ja tarvittaessa toiminnanharjoittajaan ollaan yhteydessä.

Voimassaoloaika

Ilmoitus pitää tehdä toiminnan alkaessa, sen oleellisesti muuttuessa tai toiminnan päättyessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 8.9.2020