suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Voit tehdä ilmoituksen toisen henkilön edunvalvonnan tarpeesta, jos hän ei sairautensa, heikentyneen terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse huolehtimaan asioistaan eikä asioita voida hoitaa asianmukaisesti muulla tavoin. Voit tehdä ilmoituksen salassapitosäännöksistä huolimatta.

Holhousviranomainen selvittää ilmoituksen saatuaan ilmoituksen kohteena olevan henkilön edunvalvo ...

Toimi näin

Täytä Digi- ja väestötietoviraston sivuilla oleva ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä ja lähetä se virastoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Henkilölle, joka on huolissaan toisen henkilön kyvystä hoitaa asioitaan sairauden, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi eivätkä henkilön asiat tule muutoin hoidetuiksi

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 1.1.2021