suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista

  • Lupa tai muu velvoite
  • 17 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyvää biojätettä, mutta tästä on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusten avulla pyritään seuraamaan kierrätyksen toteutumista ja varmistamaan, ettei puutteellisesta kompostoinnista aiheudu esimerkiksi rottaongelmia.

Jätehuoltoviranomainen kirjaa tiedot lakisääteiseen rekisteriin. Tieto kompostoinnin jatkumisesta ja tietoja ...

Toimi näin

Kompostointia koskevat tiedot on annettava jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa biojätteen kompostoinnin aloittamisesta. Mikäli kompostointi lopetetaan, jätteen haltijan on ilmoitettava siitä kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa toiminnan lopettamisesta.

Jos samaa kompostoria käyttää useampi pientalo (ns. kimppakompostori), ilmoitus on tehtävä jokaisesta kiinteistöstä erikseen. Taloyhtiön kaikkien osakkaiden yhteisessä käytössä olevasta kompostorista tehdään vain yksi kompostointi-ilmoitus. Jos taloyhtiössä (esim. rivitalo) vain yksittäinen huoneisto kompostoi, ei tästä tarvitse tehdä ilmoitusta, jos kiinteistöllä on muutoin järjestetty biojätteen erilliskeräys.

Jos et ole varma, miten kompostointi-ilmoitus tehdään, ota yhteyttä jätehuoltoviranomaiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Keittiössä syntyvä biojäte on kompostoitava kompostorissa,

  • joka on suljettu, tukevarakenteinen ja hyvin ilmastoitu,
  • johon rottien ja muiden haittaeläinten pääsy on estetty (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm rakoja),
  • joka on tarvittaessa lämpöeristetty ja
  • joka on riittävän suuri biojätteen määrään ja kompostoitumisen vaatimaan aikaan nähden.

Kompostori on sijoitettava ja hoidettava niin, ettei siitä aiheudu roskaantumista eikä haittaa terveydelle, ympäristölle tai naapureille. Kompostoriin ei saa laittaa sellaisia jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostimullan käyttöä.

Kompostia ei saa poistaa kompostorista ennen jätteiden maatumista. Kompostimulta hyödynnetään kiinteistöllä maanparannusaineena.


Määräaika

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa biojätteen kompostoinnin aloittamisesta.

Voimassaoloaika

Tieto kompostoinnin jatkumisesta ja tietoja koskevat olennaiset muutokset on päivitettävä rekisteriin vähintään viiden vuoden välein.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Ylöjärven kaupunki, Virtain kaupunki, Pirkkalan kunta, Kangasalan kaupunki, Pälkäneen kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Lempäälän kunta, Tampereen kaupunki, Juupajoen kunta, Sastamalan kaupunki, Vesilahden kunta, Ikaalisten kaupunki, Parkanon kaupunki, Oriveden kaupunki, Ruoveden kunta, Nokian kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Oriveden kaupunki, Virtain kaupunki, Lempäälän kunta, Vesilahden kunta, Nokian kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ylöjärven kaupunki, Juupajoen kunta, Ikaalisten kaupunki, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Parkanon kaupunki, Sastamalan kaupunki, Pirkkalan kunta, Kangasalan kaupunki

Palvelusta vastaa

Tampereen kaupunki
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 8.12.2022