suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Ilmatilan varaushakemus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Tilapäiset ilmatilavaraukset edellyttävät AIP Supplement -julkaisua, joka pyritään julkaisemaan 2 viikkoa ennen toiminnan aloitusta. Ennen päätöstään alueen perustamisesta Traficom kuulee asiasta eri ilmailun sidosryhmiä. Tilapäiset ilmatilan varaushakemukset tulee toimittaa Traficomille viimeistään 8 viikkoa ennen toiminnan suunniteltua aloitusta. Tilapäisen ilmatilavarauksen perustaminen on maksullinen Liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman maksuasetuksen mukaisesti.

Tilapäisiä vaara-alueita miehittämättömän ilmailun tarpeisiin voidaan 10.1.2019 alkaen perustaa ilmailulain 11 § mukaisesti myös Ilmatilanhallintayksikön (AMC) itsenäisillä toimenpiteillä enintään kahden viikon ajaksi ASM-toimintakäsikirjan kohdassa 3.10.2 (Tilapäiset vaara-alueet) kuvatuin reunaehdoin. Lisätietoa uudesta menettelystä löydät myös ANS Finlandin verkkosivuilta

Ilmatilan joustavan käytön menetelmät ovat kuvattu tarkemmin ASM-toimintakäsikirjassa.

Hae lupaa ilmailuun kieltoalueella

Lähtökohtaisesti kaikki ilmailu on kielletty kieltoalueilla. Ilmailu sisältää käsitteenä perinteisillä ilma-aluksilla tapahtuvan lentämisen lisäksi mm. lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten lennättämisen. Traficom voi myöntää erityisistä syistä luvan ilmailuun kieltoalueella. Luvat myönnetään aina alue- ja tapauskohtaisesti.

Lupia on kahta tyyppiä:

• yksittäinen lupa

• kausilupa

Yksittäiset luvat tulee hakea viimeistään 3 arkipäivää ennen aiottua toiminnan aloitusta kieltoalueella. Yksittäiset luvat myönnetään aina tapauskohtaisesti ja luvat voidaan myöntää maksimissaan kahden kuukauden ajaksi.

Kausilupaa tulee hakea Traficomilta viimeistään 7 arkipäivää ennen aiottua toiminnan aloitusta kieltoalueella. Lupa voidaan myöntää kausiluonteisena maksimissaan kuluvan kalenterivuoden ajaksi.

Lupaa ilmailuun kieltoalueella haetaan hakemuslomakkeella LU3630. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai tulostaa ja lähettää sähköpostitse Traficomin kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi sekä ilmatila@traficom.fi. Lupa on maksullinen liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman maksuasetuksen mukaisesti. Lupa myönnetään aina tapauskohtaisesti.

Toimi näin

Voit asioida sähköisesti. Jos teet hakemuksen pdf-lomakkeella, lähetä se osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi ja ilmatila@traficom.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 24.2.2020