suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Ilmailun liikenneluvan hakeminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Liikennelupa tarvitaan matkustajien ja rahdin kuljettamiseen kaupallisessa ilmakuljetuksessa. Liikennelupaa et kuitenkaan tarvitse moottoroimattomalla ilma-aluksella ja/tai moottorilla varustetulla ultrakevyellä ilma-aluksella harjoitettavaan lentoliikenteeseen. Et tarvitse liikennelupaa myöskään paikallislentoja varten. Tämän lisäksi ilman liikennelupaa voit markkinoida ja myydä lentoja, joita et itse operoi.

Toimi näin

Traficomille tulee toimittaa täytetty liikennelupahakemus (LU3608) liitteineen. Hakemuksesi työstetään mahdollisuuksien mukaan rinnan AOC- hakuprosessin kanssa. Traficom tekee päätöksen hakemuksesi perusteella mahdollisimman pian, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kaikkien tarvittavien tietojen saamisesta. Traficom saa myöntää ja pitää lupasi voimassa vain, jos yrityksesi täyttää kaikki vaatimukset. Päätös on julkinen.

Taloudelliset vaatimukset

Liikennelupaa myönnetään kahta tyyppiä: A-lupa ja B-lupa. Näitä koskevat erilaiset taloudelliset vaatimukset.

Kenelle ja millä ehdoin

Traficom myöntää luvan, jos

• yrityksesi pääasiallinen toimipaikka sijaitsee Suomessa

• yritykselläsi on voimassa oleva Suomessa myönnetty AOC

• yrityksesi käytössä olevista ilma-aluksista yksi tai useampi on yrityksen omistuksessa tai vuokrattuna ilman miehistöä (dry lease)

• yrityksesi pääasiallisena toimintamuotona on harjoittaa lentoliikennettä sellaisenaan tai yhdistettynä johonkin ilma-aluksen käyttöön tai niiden korjaamiseen ja huoltoon liittyvään toimintaan

• yrityksesi rakenne ei estä panemasta täytäntöön asetuksen säännöksiä (liittyy erityisesti läpinäkyvyyteen ja omistuksen tarkistamiseen)

• yrityksesi omistus- ja määräysvallasta yli 50 % on jäsenvaltiolla tai sen kansalaisilla

• yrityksesi täyttää kaikki vakuusvaatimukset (ks. asetus N:o 785/2004)

• yrityksesi toimintaa jatkuvasti ja tosiasiallisesti johtavat henkilöt täyttävät hyvämaineisuuden vaatimukset (ks. laki liikenteen palveluista (12 luku 2§), ilmailulaki 50§ sekä lentoliikenneasetuksen artikla 7

• yrityksesi täyttää kaikki vaadittavat taloudelliset vaatimukset.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 15.10.2020