suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Ilma-alusten muutostyöt

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Muutostyöt ovat muutoksia ilma-aluksen tyyppisuunnitelmaan, mukaanlukien muutokset ilma-aluksen ohjekirjoihin, kuten lentokäsikirjaan tai huolto-ohjeisiin. Muutostyö- tai korjausohjeet ovatkin olennainen osa muutostyö- tai korjaussuunnitelmaa. Viranomaishyväksynnän myötä ohjeista tulee hyväksyttyjä huolto-ohjeita, joiden mukaan huoltaja pystyy toteuttamaan muutostyön tai korjauksen. Poikkeuksen tähän muodostaa ainoastaan EASA:n julkaisemat vakiomuutostyöt ja -korjaukset, joissa annetaan huoltajalle mahdollisuus tehdä hiukan suunnittelua tarkasti määrätyissä rajoissa ilman erillistä hyväksyntää.

Muutostyöt luokitellaan pieniksi tai suuriksi ja niiden hyväksymismenettely poikkeaa hieman luokituksen mukaan. EASA -ilma-aluksille voi hakea hyväksyntää pienelle muutostyölle kuka tahansa EASA:lta, tai hyväksytty suunnitteluorganisaatio voi hyväksyä sen oman toimilupansa puitteissa. Suurelle muutostyölle pitää hyväksytyn suunnitteluorganisaation hakea hyväksyntää EASA:lta. Muutostyölle voidaan myös myöntää erillinen lisätyyppihyväksyntä (Supplemental Type Certificate, STC).

Muutostyöhyväksynnän hakijan tulee osoittaa, että ilma-alus täyttää muutettunakin sovellettavat lentokelpoisuusvaatimukset. Muutostyösuunnitelmaan tulee sisältyä tarvittavat ohjeet muutostyön suorittamiseksi, mahdolliset lentokäsikirjaan liitettävät ohjeet ja jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi tarvittavat ohjeet, eli muutostyöstä johtuvat muutokset ilma-aluksen huolto-ohjeisiin.

EASA:n sääntelyn alaiseen ilma-alukseen asennettavan muutostyön tulee olla Euroopan lentoturvallisuusviraston hyväksymä. Ennen EASAn perustamista Suomessa tai jossain muussa jäsenvaltiossa hyväksytyt muutostyöt katsotaan EASAn hyväksymiksi. Kansallisen sääntelyn alaisten ilma-alusten osalta muutostyöhyväksynnät myöntää ilmailuviranomainen kansallisten määräysten mukaisesti.

Ilmailuviranomainen on kerännyt Suomessa rekisteröityihin ilma-aluksiin tehtyjä muutostöitä listalle. Kaikki ennen 28.9.2003 Suomessa tai muussa jäsenvaltiossa hyväksytyt muutostyöt voidaan katsoa EASAn hyväksymiksi.

Myös ennen 28.9.2003 asennetut STC:t katsotaan EASAn hyväksymiksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 3.9.2020