suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Parkanon kaupunki

Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Eri ikäkausiin, koululaisille ja ikääntyneille, liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kunkin elämänvaiheen ajankohtaisiin asioihin.

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään. Lastenneuvolassa seurataan lapsen kasvua ja kehitystä sekä ennaltaehkäistään sairauksia. Tavoitteena on tukea vanhempia vanhemmuudessa ja kasvatusasioissa ja perheen elämäntapavalinnoissa. Käynnit toteutetaan perheen yksilöllisen tarpeen mukaan joko neuvola- tai kotikäynneillä. Lastenneuvolatoiminnan tavoitteena on lapsen ja hänen perheensä paras mahdollinen terveys.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset ja ne toteutetaan luokittain. Niistä tiedotetaan koteihin erikseen tarkastuksen lähestyessä. Koulunsa aloittaville oppilaille tehdään terveystarkastus koulun alkua edeltävänä kesänä.

Aikuisneuvola vastaa aikuisväestön neuvolapalveluista. Tavoitteena on edistää aikuisväestön hyvinvointia ja terveyttä sekä ennaltaehkäistä sairauksia.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää terveyskeskus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelusta vastaaParkanon kaupunki
Alue Kihniö, Parkano
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Parkanon kaupunki
Päivitetty: 29.6.2022