suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Etelä-Savon hyvinvointialue

Ikääntyneiden perhehoito

  • Palvelu
  • 12 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivamuoto, joka tukee toimintakykyä. Perhehoidon vahvuuksia ovat pysyvät ihmissuhteet, jatkuvuus ja kodinomainen ympäristö. Se mahdollistaa yksilöllisen hoivan ja huolenpidon pienessä ryhmässä ja samojen hoitajien toimesta.

Osavuorokautinen perhehoito

Osavuorokautinen perhehoito tukee ikääntyvän kotona asumista j ...

Toimi näin

Mikäli olet tai läheisesi on kotihoidon asiakas, ota perhehoidon hakeminen puheeksi hoitajan kanssa.

Voit myös ottaa yhteyttä Ikääntyneiden asiakasohjaukseen. Ikääntyneiden asiakasohjauksen tavoitat puhelimitse tai sähköisesti chatissa ja kiireettömällä yhteydenottopyynnöllä, jotka löydät Eloisan verkkosivuilta.

Voit hakea palvelua myös täyttämällä iäkkäiden palvelujen hakemuksen Eloisan verkkosivuilla.

Jos olet arjessasi kohdannut ikääntyneen, joka mielestäsi tarvitsisi asumispalveluita, voit tehdä hänestä Huoli-ilmoituksen (Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen) Eloisan verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Ikäihmisten perhehoito on tarkoitettu ikääntyneille, pääasiassa yli 65-vuotiaille. Perhehoito edellyttää ammattilaisen tekemää palvelutarpeen arviota.

Omaishoitoperheet voivat hakea perhehoitoa omaishoitajan vapaiden järjestämiseen.

Osavuorokautinen, lyhytaikainen tai kiertävä perhehoito voi sopia sinulle tai ikääntyneelle läheisellesi, joka kokee turvattomuutta, yksinäisyyttä ja/tai ahdistuneisuutta tai masennusta. Perhehoitoa harkitsevalla ei kuitenkaan tule olla sairaalahoidon, vaativan ammatillisen hoidon, kahden henkilön avustamisen tai säännöllisen yöaikaisen avustamisen tarvetta.

Pitkäaikainen perhehoito voi sopia silloin, jos ikäihminen ei syystä tai toisesta pärjää omassa kodissaan kotiin annettavien palveluiden avulla. Hän voi kokea olonsa turvattomaksi muistisairauden, iän tuoman toimintakyvyn heikentymisen tai yksinäisyyden vuoksi. Perhehoitoa harkitsevalla ei kuitenkaan tule olla sairaalahoidon, vaativan ammatillisen hoidon, kahden henkilön avustamisen tai säännöllisen yöaikaisen avustamisen tarvetta.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa. Perhehoito tapahtuu hoitajan tai hoidon tarvitsijan kotona tai ammatillisessa perhekodissa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Palvelun toteuttaa

Etelä-Savon hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Etelä-Savon hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Etelä-Savon hyvinvointialue
Päivitetty: 18.1.2023