suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

ELY-keskukset myöntävät hakemuksesta korvauksia hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamista saalisvahingoista vuoden kalansaaliiden osalta. Haku on avoinna yleensä syys-lokakuussa. Haun alkamisesta ilmoitetaan merijakalatalous.fi-sivustolla.

Myönnetty tuki maksetaan yhdessä erässä ilman erillistä maksatushakemusta (kertakorvauksena).

Toimi näin

Tee tukihakemus ensisijaisesti sähköisesti rahaston tietojärjestelmässä (HYRRÄ).

Mikäli se ei ole mahdollista, täytä tulostettava lomake (EMKR hakulomake) ja arviointilomake (Arviointilomake - hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen) ja lähetä ne sekä muut vaaditut asiakirjat ja selvitykset yleisen asiointilomakkeen liitteenä Varsinais-Suomen tai Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon. Tällöin on huomioitava, että ELY-keskus käsittelee kirjalliset hakemukset sähköisten hakemusten jälkeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Korvausta voi hakea:

  • oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, jolla on vakituinen asuinpaikka toimintaohjelman soveltamisalueella
  • oikeushenkilö, jolla on toimipaikka toimintaohjelman soveltamisalueella.
  • Tukea voidaan myöntää kaupalliselle kalastajalle, jonka itse pyytämän saaliin tai sen jalostustuotteiden myynnistä kertyneen, edellisen 3 tilikauden liikevaihdon keskiarvo ylittää 10 000 €. Tuen saajan, joka ei täytä tätä liikevaihtovaatimusta, on esitettävä toteuttamiskelpoinen kehittämissuunnitelma siitä, miten tämä täyttää vaatimuksen kolmen vuoden kuluessa tuen maksamisesta.
  • Tuen saajan on oltava rekisteröitynyt kaupallinen kalastaja sekä omistamansa tai vuokraamansa rekisteröidyn merellä toimivan kalastusaluksen lisenssinhaltija. Raportoitu saalis luetaan aina rekisteröidyn kalastusaluksen lisenssinhaltijan lukuun.

Tuki perustuu hakijan vuoden rannikkokalastussaaliin laskennalliseen arvoon. Tuki on 15 % laskennallisesta arvosta, kuitenkin enintään 7 000 €. Jos tuen lopullinen määrä jäisi pienemmäksi kuin 1 000 €, tukea ei myönnetä. Saaliin laskennallinen arvo määräytyy Luonnonvarakeskuksen tilastoimien alueellisten kalan tuottajahintojen ja tuen saajan säädetyssä määräajassa viranomaisille raportoimien saaliiden perusteella. Saaliin laskennalliseen arvoon ei huomioida trooli- ja nuottakalastussaaliita.

Tuen saaja voi hyötyä korvauksesta vain kerran vuodelta, eikä voi saada korvausta esim. erikseen yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja yhteisön (oy, avoin yhtiö, ky) osakkaana.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, KEHA-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 5.9.2022