suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hangon kaupunki

Hulevesien hallinta

  • Palvelu
  • Hanko
  • Julkinen palvelu

Hulevedet ovat maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kerääntyvän sade- tai sulamisveden sekä perustusten kuivatusvesiä. Hulevesien hoitamiseen liittyy myös tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta.

Hulevesien hallinnan kokonaisuus koostuu kunnan hulevesijärjestelmästä, johon kuuluvat kunnan vastuulla olevat hulevesien hallinnan rakenteet ja laitteet.

Kunta vastaa tulvavahinkojen ehkäisystä ja tulvantorjunnasta omistamillaan kiinteistöillään sekä tie-, katu-, vesistö- ja viheralueilla. Kunnan vastuulle kuuluu myös vastata oman palvelutuotannon jatkuvuudesta, infrastruktuurin ylläpitämisestä sekä pelastustoiminnan tukemisesta tulvatilanteen uhatessa ja sen aikana.

Kiinteistön omistajan tai haltijan sekä asukkaiden on suojeltava itseään ja omaisuuttaan käytettävissä olevin keinoin. Heidän on osaltaan ehkäistävä tulvavahinkojen syntymistä ja varauduttava tulvatilanteen edellyttämiin vahingontorjunta- ja suojaustoimenpiteisiin.

Toimi näin

Hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella huolehtii kuntatekniikka. Rakennusvalvonta vastaa lupa-asioista ja toimii valvovana viranomaisena.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Hangon kaupungin Hulevesimaksua peritään kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevilta rakennetuilta kiinteistöiltä. Kiinteistön kuuluminen kunnan hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen ei kuitenkaan edellytä konkreettista liittymistä kunnan hulevesiverkostoon. Vaikutusalue on määritetty paikkatietoanalyysin avulla. Vaikutusalueeseen kuuluvat kiinteistöt, joita kunnan hulevesijärjestelmä palvelee huolehtimalla hulevesien hallinnasta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHangon kaupunki
Palvelusta vastaaHangon kaupunki
Alue Hanko
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Hangon kaupunki
Päivitetty: 7.9.2021