suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Hukkakaurattomuustarkastuksen tilaaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Hukkakaurattomuustarkastuksen voi tilata, kun hukkakaura on torjuttu hukkakaurarekisterissä olevalta alueelta ohjeen tai suunnitelman mukaisesti. Alueen haltija tilaa hukkakaurattomuustarkastuksen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta yleensä pinta-alatukihaun yhteydessä yhteydessä tai vapaamuotoisella hakemuksella. Tehdystä tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Kun alue on todettu hukkakaurattomaksi, kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen poistaa alueen hukkakaurarekisteristä ja lähettää siitä hakijalle ilmoituksen.

Voit tilata hukkakaurattomuustarkastuksen Ylä-Savon maaseutupalveluilta, kun olet torjunut hukkakauran hukkakaurarekisterissä olevalta peruslohkolta ja olet tehnyt torjunnan maaseutuasiamieheltä saamasi ohjeen tai suunnitelman mukaisesti.

Toimi näin

Tilaa hukkakaurattomuustarkastus pinta-alatukihaun yhteydessä.

Voit tilata tarkastuksen myös vapaamuotoisella hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen toteaa alueen hukkakaurattomaksi, jos sillä ei havaita hukkakauraa kahtena peräkkäisenä vuotena tehdyssä tarkastuksessa. Jos alueella ei ole havaittu hukkakauraa ensimmäisenä vuotena, alueen haltijan ei tarvitse uusia tarkastuspyyntöä toisena vuotena.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voi ilman tarkastusta todeta hukkakaurattomaksi alueen, jolla on yhtäjaksoisesti kymmenen edeltävää kasvukautta ollut nurmikasvi, alueella ei ole todettu hukkakauraa, eikä sille ole annettu torjuntaohjetta tai -suunnitelmaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Hukkakaurattomuustarkastus tilataan maatalouden tukihaun yhteydessä, yleensä 15.6. mennessä. Sen voi myös tilata vapaamuotoisesti ilman aikarajaa.

Käsittelyaika

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Iisalmen kaupunki

Palvelusta vastaa

Iisalmen kaupunki
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 5.7.2023