suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Holhoustoimen tilivalvonta

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Edunvalvojana olet tilivelvollinen holhousviranomaiselle. Valtuutettuna olet tilivelvollinen holhousviranomaiselle siitä omaisuudesta, joka on valtakirjassa määrätty hoidettavaksesi.

Holhousviranomainen voi käyttää pakkokeinoja, mikäli edunvalvoja tai valtuutettu laiminlyö tilivelvollisuutensa.

Omaisuusluettelo kolmen kuukauden kuluessa tehtävän alkamisesta

Edunvalvojana tai edunvalvontavaltuutettuna toimitat holhousviranomaiselle omaisuusluettelon kolmen kuukauden kuluessa tehtäväsi alkamisesta. Omaisuusluettelossa ilmoitat muun muassa ne varat ja velat, jotka ovat sinun hoidettavinasi. 

Vuositili kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Edunvalvojana laadit ja toimitat holhousviranomaiselle tilin vuosittain. Tilikausi on yleensä kalenterivuosi. Holhousviranomainen voi perustellusta syystä pidentää tilikautta tai vapauttaa edunvalvojan vuositilin tekovelvollisuudesta. Vuositili tositteineen on toimitettava tilikautta seuraavana vuonna viimeistään 31. maaliskuuta. Tilin laatimista helpottaa vuositililomake täyttöohjeineen. 

Päätöstili kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Edunvalvonta päättyy, jos päämiehesi edunvalvonta lakkautetaan tai päämiehesi kuolee. Alaikäisen päämiehesi osalta tilivelvollisuus päättyy, kun hän tulee täysi-ikäiseksi. Laadi ja toimita päätöstili kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Päätöstili vastaa sisällöltään vuositiliä ja koskee sitä ajankohtaa, jolta vuositiliä ei ole vielä tehty. 

Edunvalvontavaltuutetun tilivelvollisuus

Edunvalvontavaltuutettu on tilivelvollinen holhousviranomaiselle ainoastaan silloin, jos valtakirjassa on näin määrätty. Edunvalvontavaltuutettu ei koskaan anna päätöstiliä holhousviranomaiselle. Päätöstili annetaan valtuuttajalle valtuutuksen päätyttyä tai muulle omaisuuteen oikeutetulle.

Toimi näin

Täytä ja tulosta lomakkeet. Toimita omaisuusluettelot, vuosi- ja päätöstilit liitteineen paikallisiin toimipaikkoihin/pisteisiin, jossa kyseessä olevan päämiehen edunvalvonnan valvonta on.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Vuosi- ja päätöstilin tarkastusmaksu määräytyy päämiehesi bruttovarojen perusteella. Maksu määräytyy, kun nettotulot vuodessa ylittävät 8147 €. Tarkastusmaksu puolitetaan, jos tilikauden pituus on alle puoli vuotta.

Bruttovarat

0 - 34 000 €, maksu tarkastuksesta 52 €

34 001 - 67 000 €, maksu tarkastuksesta 97 €

67 001 - 135 000 €, maksu tarkastuksesta 146 €

135 001 - 336 000 €, maksu tarkastuksesta 240 €

336 001 - 840 000 €, maksu tarkastuksesta 354 €

840 000 - , maksu tarkastuksesta 454 €

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 25.2.2021