suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Holhousasioiden rekisteristä annettavat otteet

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Saat holhousasioiden rekisteristä tiedon siitä, onko joku edunvalvonnassa, kuka hänen edunvalvojansa on ja mitkä ovat edunvalvojan tehtävät. Rekisteriin kirjataan myös tieto henkilön mahdollisesta toimintakelpoisuuden rajoituksesta.

Holhousrekisteristä saat tietoa myös voimassa olevista, taloudellisia asioita koskevista edunvalvontavaltuutuksista ja valtuutetuista.

Kun edunvalvonta on päättynyt tai valtuutuksen voimassaolo lakannut, saat pyytämäsi tiedon vain silloin, jos tarvitset sitä etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi hoitamiseksi.

Holhousasioiden rekisteri on valtakunnallinen rekisteri, josta luovutetaan tietoja eri viranomaisille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Tietoja luovutetaan yksittäisinä paperitulosteina (ote holhousasioiden rekisteristä). Valtion tai kunnan viranomaiset sekä yhteisöt tai elinkeinonharjoittajat, jotka jatkuvasti tarvitsevat rekisterin tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten, voivat saada tiedot teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

Jos toimit edunvalvojana tai edunvalvontavaltuutettuna ja tarvitset todistuksen tehtäväsi hoitamiseen ulkomailla, voit pyytää edunvalvojan asemaa koskevan todistuksen virastosta.

Toimi näin

Voit pyytää otetta holhousasioiden rekisteristä Digi- ja väestötietovirastosta puhelimitse tai sähköpostitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Tarvitset otetta holhousasioiden rekisteristä mm. erilaisia lupia varten. Myös edunvalvojalla on oikeus saada ote rekisteristä tehtävänsä hoitamista varten.

Palvelu on maksullinen.

Holhousasioiden rekisteristä annettava ote maksaa 22 euroa.

Todistus edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun asemasta ulkomailla toimimista varten maksaa 25 euroa.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 1.1.2021