suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Hoitajan palkkaaminen kotiin

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Voit palkata työsopimussuhteisen perhepäivähoitajan hoitamaan lastasi kotonanne kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen avulla.

Kyseessä on työsuhde, jossa perheesi on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Perheesi etsii hoitajan itse.

Toimi näin

Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kun haet yksityisen hoidon tukea Kelasta, ole ensin yhteydessä kotikuntaasi. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.

Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä sinulle vanhempana. Voit käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.

Etsi ensin sopiva hoitaja. Sovi tämän jälkeen yhteinen tapaaminen varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kanssa. On toivottavaa, että sekä työnantaja että työntekijä ovat mukana tapaamisessa.

Katso lisätietoa linkistä ”Lisätietoja kotihoidon tuesta ja hoitajan palkkaamisesta kotiin”.

Kenelle ja millä ehdoin

Työsopimussuhteisen hoitajan tulee olla täysi-ikäinen.

Kotihoidon tukea et voi saada lapsesta, joka on kunnallisessa päivähoidossa.

Yksityisen hoidon tukea et voi saada

  • jos lapsesi on kunnan järjestämässä päivähoidossa tai hänelle on varattu sieltä hoitopaikka.
  • jos asut eri taloudessa kuin lapsesi.
  • samasta lapsesta, josta isälle maksetaan isyysrahaa. Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea isän isyysrahakauden aikana.

Palvelu on maksullinen.

Jos perhe palkkaa hoitajan, perhe toimii hoitajan työnantajana. Tällöin perhe vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista. Hoitajalla on myös oikeus työterveyshuoltoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi.

Kotiin palkattu hoitaja ei anna varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 23.3.2021