suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nivalan kaupunki

Hoitajan palkkaaminen kotiin

  • Palvelu
  • Nivala
  • Julkinen palvelu

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka on kaupunki hyväksynyt.

Perheeseen työsuhteessa olevalta hoitajalta edellytetään:

1. Hoitaja on täysi-ikäinen (18 v.), eikä hän ole saman kotitalouden jäsen

2. Perhepäivähoitajan tai muuta sosiaalialan ammatillista koulutusta ja soveltuvuutta alalle.

3. Hoitaja, jolla ei ole vaadittavaa koulutusta, voi toimia yksityisenä perhepäivähoitaj ...

Toimi näin

Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kun haet yksityisen hoidon tukea Kelasta, ole ensin yhteydessä kotikuntaasi. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.

Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä sinulle vanhempana. Voit käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.

Yksityisen hoidon tuen lisäksi perheet voivat hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli palveluntuottaja on työsuhteessa perheeseen (lasten kotona tapahtuva yksityinen hoito) ja hoidon tarve johtuu vanhempien työstä tai opiskelusta. Yksityisen tuen kuntalisää haetaan päivähoitotoimistoista. Yksityisen hoitajan tulee olla kaupungin hyväksymä.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityisen hoidon tuen kuntalisäehtojen muutos 1.8.2016 alkaen.

Lapsella on lainmuutoksen vuoksi oikeus joko enintään 20 tunnin tai yli 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Tämän lisäksi Kelan kuntalisäsopimukseen lisätään yksityisen hoidon tuen ehtoihin uusi määrävaihtoehto lapselle, jolla on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen. Yksityisen hoidon tuen kuntalisäehdot ovat seuraavat 1.8.2016 alkaen

Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen edellytyksenä

a) lapsen hoitoajan osalta, että

– lapsesta, josta maksetaan yksityisen hoidon tukea, edellytetään yli 20 tunnin viikoittaista hoitoaikaa

b) lapsen ikää koskien, että

– lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan perheen jokaisesta edellytykset täyttävästä lapsesta

c) muita ehtoja

– perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista maksetaan yksityisen hoidon tukea

– lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista kuntalisää ei makseta heinäkuulta

– lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa

– kuntalisää ei makseta perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen osallistuvasta lapsesta

Tausta ja lainsäädäntö

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi.

Kotiin palkattu hoitaja ei anna varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Palvelun toteuttaa

Nivalan kaupunki

Palvelusta vastaa

Nivalan kaupunki
Tekstistä vastaa: Nivalan kaupunki
Päivitetty: 15.12.2023