suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Hoitajan palkkaaminen kotiin

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Perhe voi palkata hoitajan kotiinsa kotihoidon tuella alle 3-vuotiaalle tai yksityisen hoidon tuella alle kouluikäiselle. Hoitajan voi palkata myös yhdessä toisen perheen kanssa. Palkatessaan lapsilleen hoitajan kotiin perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa.

Perheen kaikista lastenhoidon tukeen oikeuttavista lapsista maksetaan yksityisen hoidon tukea. Kuitenkaan lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista kuntalisää ei makseta heinäkuulta. Lasten yksityisen hoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa. Kuntalisää ei makseta myöskään perusopetuslain mukaiseen esiopetukseen osallistuvasta lapsesta.

Yksityisen hoidon tuki kunnan hyväksymille hoidon tuottajille.

Hoitajan edellytyksiä ovat:

1. Hoitaja on täysi-ikäinen, eikä hän ole saman kotitalouden jäsen

2. Perhepäivähoitajan tai muuta sosiaalialan ammatillista koulutusta ja soveltuvuutta alalle. Hoitaja, jolla ei ole vaadittavaa koulutusta, voi toimia yksityisenä perhepäivähoitajana korkeintaan vuoden.

Lasten päivähoitolain 28 §:n mukaan niiden henkilöiden tai yhteisöjen, joilla on hoidossaan lapsia korvausta vastaan enemmän kuin kaksi viikkoa, on ilmoitettava toiminnasta alueen päivähoitotoimistoon. Mahdollisista muutoksista on myös ilmoitettava välittömästi.

Toimi näin

Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kun haet yksityisen hoidon tukea Kelasta, ole ensin yhteydessä kotikuntaasi. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.

Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä sinulle vanhempana. Voit käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.

Perhe etsii ja valitsee hoitajan.

Ennen työsuhteen alkua hoitajan tai perheen on sovittava tapaamisesta päivähoidon ohjaajan kanssa. Hoitaja tarvitsee Kelaa varten kunnan hyväksynnän yksityisen hoidon tuen maksamiseen.

Perhe täyttää ja toimittaa osaltaan yksityisen hoidon tuen hakemuksen Kelaan.

Hoitajalla pitää olla vähintään peruskoulu suoritettuna. Hoitaja ei voi olla samassa taloudessa asuva eikä au pair.

Ota yhteys hoitajan kotiinpalkkaamisesta päivähoidon ohjaajaan Pauliina Oittiseen.

Tiedustelut ja hoitosopimukset:

PÄIVÄHOITOTOIMISTO ( ma, ti ja pe)

p. 040 702 8601

pauliina.oittinen@konnevesi.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Jos perhe palkkaa hoitajan, perhe toimii hoitajan työnantajana. Tällöin perhe vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista. Hoitajalla on myös oikeus työterveyshuoltoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi.

Kotiin palkattu hoitaja ei anna varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKonneveden kunta
Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 23.3.2021