suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Hoitajan palkkaaminen kotiin ja kotihoidon tuki

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Vanhempainvapaan jälkeen voitte järjestää lapsen hoidon eri tavoin. Lapsi voi mennä kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen tai lasta voidaan hoitaa kotona.

Kelan maksamia lastenhoidon tukia ovat:

 • kotihoidon tuki
 • yksityisen hoidon tuki
 • joustava hoitoraha
 • osittainen hoitoraha.

Kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea voi saada, jos lapsi ei ole kunnallisessa tai kunnan hyv ...

Toimi näin

Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kun haet yksityisen hoidon tukea Kelasta, ole ensin yhteydessä kotikuntaasi. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.

Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä sinulle vanhempana. Voit käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.

Hoitajan palkkaaminen kotiin yksityisen hoidon tuella Rovaniemellä:

 • Etsi hoitaja itse tai työvoimatoimiston kautta.
 • Tee hoitajan kanssa työsopimus; perhe on työnantaja, jota koskee työnantajan velvollisuudet mm. TAEL, tapaturmavakuutus-, työttömyysturvavakuutus-, ryhmähenkivakuutus- ja sosiaaliturvamaksut.
 • Täytä Kelan WH2-lomake
 • Sovi tapaaminen kunnan valvojan kanssa sähköpostilla varhaiskasvatus.palveluohjaus@rovaniemi.fi. Tapaamisessa valvoja tekee hyväksynnän ennakkoon täyttämäänne Kelan WH2-lomakkeeseen, jolla anotte oikeutetta yksityisen hoidon tukeen ja kuntalisään.
 • Toimita tarvittavat asiakirjat Kelaan. Rovaniemellä huoltajat vastaavat itse asiakirjojen toimittamisesta Kelalle.
 • Kela maksaa tuen suoraan hoitajalle.
 • Perhe maksaa palkan ja tuen välisen erotuksen ja pidättää tästä ennakkoveron sekä maksaa työnantajan maksut.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon tuki:

 • Lapsi on alle 3-vuotias.
 • Lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai tukemassa varhaiskasvatuksessa.

Yksityisen hoidon tuki:

 • Lapsi on alle kouluikäinen.
 • Hoidettava lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa tai hänelle ei saa olla varattu sieltä hoitopaikkaa.
 • Palkattu hoitaja ei ole samassa taloudessa asuva perheenjäsen tai muu henkilö.
 • Palkattu hoitaja ei ole lapsen eri taloudessa asuva vanhempi.
 • Palkattu hoitaja on yli 16-vuotias.
 • Palkattu hoitaja ei saa vanhempainrahaa.
 • Palkatun hoitajan työsuhde on vähintään 1 kk:n mittainen.
 • Yksityisen hoidon tukea ei voi saada samasta lapsesta, josta isälle maksetaan isyysrahaa. Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea isän isyysrahakauden aikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi.

Kotiin palkattu hoitaja ei anna varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 4.4.2023