suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Hissiavustus

 • Palvelu
 • Tampere
 • Julkinen palvelu

Tampereen kaupunki myöntää hissiavustusta jälkiasennushissien rakentamiseen. Jälkiasennushissi tarkoittaa hissiä, joka lisätään talon rakentamisen jälkeen kerrostalon porrashuoneeseen, jossa ei ennestään ole hissiä. Kaupungin hissiavustuksen määrä on 15 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta myönnetään kullekin vuodelle varatun määrärahan puitteissa.

Lisäksi jälkiasennushissin rakentamiseen ka ...

Toimi näin

Kaupungin hissiavustusta voidaan hakea sen jälkeen, kun yhtiö on tehnyt päätöksen hissihankkeen toteuttamisesta. Avustusta tulee hakea ennen avustettavan hankkeen toteuttamista.

Mikäli hankkeeseen haetaan myös valtion hissiavustusta, käsitellään kaupungin avustusta koskeva hakemus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tehtyä avustuspäätöksen.

Avustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakemuksen liitteenä on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • ARAn avustuspäätös, mikäli hankkeeseen haetaan myös valtion hissiavustusta
 • Päätösvaltaisen kokouksen kokouspöytäkirja, jossa päätös toimenpiteestä ja sen rahoituksesta on tehty (hallituksen kokous tai yhtiökokous). Päätös voi olla myös ehdollinen hissiavustuksen saamiselle.
 • Kaupparekisteriote
 • Hissihankkeen rahoitussuunnitelma
 • Rakennuslupapäätös
 • Pohjapiirros, johon on merkitty hissin tai hissien alustava sijoitus kiinteistöön
 • Hissihanketta koskevat suunnitelmat tai rakennuksen pääpiirustukset (asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset)
 • Hissiratkaisun tekninen erittely ja mahdolliset erikoispiirustukset sekä työselitys
 • Selvitys hankkeen kustannuksista
 • Urakkasopimusjäljennös

Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen.

Kaupungin hissiavustukset myöntää Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaupungin avustus on tarkoitettu uuden hissin tai hissien rakentamiseen olemassa olevaan asuinkerrostaloon. Avustusta voidaan myöntää myös, kun rakennus otetaan ympärivuotiseen asuinkäyttöön.

Kaupungin hissiavustusta ei myönnetä olemassa olevan hissin perusparantamiseen tai uusimiseen, eikä ns. porrashissien rakentamiseen. Avustusta voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti myöntää hissin tai hissikuilun laajentamiseen ylös tai alaspäin esimerkiksi yhteisiin tiloihin.

Avustettavia toimenpiteitä ovat hissitoimituksesta aiheutuneet kustannukset, rakennus- ja LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu-, rakennuttamis- ja yleiskustannukset.

Hissiavustus on tarkoitettu taloyhtiöille ja muille yhteisöille, jotka omistavat asuinrakennuksen tai asuinrakennuksia.

Palvelun toteuttaa

Tampereen kaupunki

Palvelusta vastaa

Tampereen kaupunki
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 17.2.2023