suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Hirvivahingot

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Hirvieläinten peltokasveille tai avopuutarhakasveille aiheuttamista vahingoista on mahdollista hakea korvausta. Vahinkoa kärsineen tulee ilmoittaa hirvivahingosta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Laukaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella (YTA) maaseutuviranomaisena toimii Laukaan kunnan maaseututoimi. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame, Toivakka ja Uurainen.

Hirvieläinten maataloudelle ja metsätaloudelle aiheuttamat vahingot korvataan valtion talousarvion rajoissa valtion varoista sen mukaan kuin riistavahinkolaissa säädetään. Korvauksen saajan maksamat hirvieläinvahinkojen arviointikustannukset sisällytetään korvaukseen. Kustannuksia ei korvata, jos arviointipyyntö on ollut selvästi aiheeton.

Toimi näin

Ilmoita hirvieläinten peltokasveille tai avopuutarhakasveille aiheuttamista vahingoista Laukaan maaseututoimelle puhelimella tai sähköpostilla (maaseutu@laukaa.fi). Voit asioida myös Laukaan maaseututoimen toimipisteessä.

Ilmoituksen jälkeen Laukaan maaseututoimen maaseutuasiamies tekee tarkastuskäynnin vahinkoalueella. Käynnistä laaditaan pöytäkirja, jossa todetaan peltoviljelmälle aiheutuneet vahingot, puutarha- ja taimistoviljelmälle aiheutuneet vahingot, kootulle sadolle aiheutuneet vahingot sekä mahdolliset kotieläinvahingot.

Metsän taimistolle tai varttuneelle puustolle aiheutuneet vahingot kuuluvat Keski-Suomen Metsäkeskukselle (029 432 400, kirjaamo@metsakeskus.fi, www.metsakeskus.fi), joka myös suorittaa vahinkoarvioinnin.

Kenelle ja millä ehdoin

Hirvivahinkoja ovat hirvieläimen (kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, hirvi, valkohäntäpeura ja metsäpeura) aiheuttamat viljelys-, eläin- ja metsävahingot. Ne korvataan riistavahinkolain nojalla. Metsäkauriin aiheuttamia vahinkoja ei korvata.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Laukaa, Luhanka, Muurame, Toivakka, Uurainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021