suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Henkilötietojen käsittely

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018. Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan. Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Asiakkaan oikeudet rekisteritietoihin

Kaupunki kerää asiakkaiden henkilötietoja siinä määrin, kuin se on tarpeellista palvelun tuottamiseksi. Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä kerätään. Jos tiedot ovat väärin, voi asiakas vaatia tietojen oikaisemista.

Jos tiedot on kerätty asiakkaalta suostumuksen perusteella, on asiakkaalla oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn. Kaupungin palveluista suurin osa perustuu kuitenkin kaupungin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai kaupungin julkisen vallan käyttämiseen, eikä asiakkaalla silloin ole oikeutta perua tietojen käsittelyä.

Tiedot kerätään eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, jotka löytyvät kaupungin verkkosivuilta kohdasta www.kuopio.fi/tietosuojaselosteet.

Tietosuojaselosteissa ilmoitetaan, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Tietosuojaseloste sisältää lisäksi rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tarpeellista tietoa.

Toimi näin

Voit pyytää rekisteritietojen tarkastusta, tietojen oikaisua, täydentämistä ja/tai käytön rajoittamista. Voit pyytää myös selvitystä omien rekisteritietojen käsittelystä. Käytä ensisijaisesti verkkoasiointia.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 6.5.2020