suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukainen palvelu vaikeavammaisille ihmisille. Vaikeavammaisuus tarkoittaa, että ihminen tarvitsee välttämättä ja toistuvasti toisen ihmisen apua arjessa.

Henkilökohtainen apu on apua niissä asioissa, jotka vammainen ihminen tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi tarvitsee niihin toisen ihmisen apua. Voit olla oikeutettu henkilökohtaiseen apuun, ...

Toimi näin

Ole yhteydessä oman alueesi vammaispalvelujen työntekijään tai täytä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluhakemus. Hakemuksen voit täyttää ja lähettää varha.fi verkkosivujen kautta tai tulostaa ja lähettää täytetyn hakemuksen alueesi vammaispalvelutoimistoon.

Liitä hakemukseen julkisen terveydenhuollon lausunto, josta selviää tämänhetkinen terveydentilasi, toimintakykysi ja vammasi tai sairautesi pitkäaikaisuus. Parhaiten tähän tarkoitukseen soveltuu yleensä sellaisen hoitavan tahon lausunto tai selvitys, joka tuntee vammaasi tai sairauteesi liittyvän tilanteen parhaiten.

Jos sinulla on jo asiakkuus Varhan vammaispalveluissa, ja olet hakemassa sinulle uutta palvelua tai muutosta sinulle jo myönnettyyn palveluun, voit ottaa yhteyttä sinulle nimettyyn Varhan vammaispalvelujen työntekijään.

Jos tarvitset apua tai neuvontaa palvelun hakemisessa, voit ottaa yhteyttä oman asuinalueesi vammaispalveluihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden sairaus, vamma tai toimintarajoite on pitkäaikainen tai pysyvä ja tämän vuoksi henkilö tarvitsee tukea ja apua arjessa toimimiseen. Vammaispalvelut on tarkoitettu täydentämään muita sosiaali- ja terveyspalveluita silloin, kun ne eivät ole vammaisen ihmisen tarpeisiin nähden riittäviä ja sopivia.

Henkilökohtainen apu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat vammansa tai sairautensa vuoksi pitkäaikaisesti ja säännöllisesti toisen henkilön apua välttämättömistä päivittäisistä toimista selviytymiseen. Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua ei myönnetä, silloin jos avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Palvelun myöntäminen perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arvioon.

Tausta ja lainsäädäntö

Henkilökohtainen apu tarkoittaa vammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun silloin, jos hän tarvitsee toisen henkilön apua välttämättä tai toistuvasti:

  • suoriutuakseen päivittäisistä toimistaan, työstään ja opiskelustaan,
  • voidakseen harrastaa ja osallistua yhteiskunnallisiin toimintoihin,
  • ylläpitääkseen sosiaalisia suhteita.

Henkilökohtaisen avun saamisen edellytyksenä on, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Vammaisen henkilön on siis itse ilmaistava, minkälaista apua hän tarvitsee. Tätä ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin, vaan apua voi pyytää esimerkiksi läheisiltä.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 2.1.2024