suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Harjoitusvuorotuki

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Yhdistys voi hakea harjoitusvuorotukea liikuntatoiminnan harjoituskäyttöön vuokraamansa tilan vuokraan tai yksityisistä liikuntalaitoksista varaamansa harjoitusvuoron vuokraan.

Toimi näin

Tuki on haettava vuosittain toukokuun puoliväliin ja erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.

Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella resurssivaraus-sivun kautta (ks. alempaa palvelun asiointikanavat). Mikäli sähköistä asiointia ei ole mahdollista käyttää, voit hakea harjoitusvuorotukea myös kirjallisesti alempaa asiointikanavista löytyvällä lomakkeella. Lomake tulee palauttaa Kaupungin asiakaspalvelut Osviittaan.

Tukihakemukseen on liitettävä hakemuksessa ilmoitetut liitteet.

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee esittää:

● vuokrasopimus tai sovitut harjoitusvuorot

● tukihakemukseen liittyvien tilojen/vuorojen harrastajamäärät (alle 18-vuotiaat ja yli 18-vuotiaat eriteltynä)

● tuloslaskelma ja tase edelliseltä toimintavuodelta

● erillinen tilintarkastuskertomus

● toimintakertomus

● toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan

● yhdistyksen voimassa olevat säännöt, mikäli sääntöjä ei ole toimitettu aiemmin

● Jos yhdistys on toimittanut saman vuoden aikana liitteet liikuntatoiminta-avustusta hakiessa, ei sen tarvitse

toimittaa liitteitä uudestaan.

Lisätietoja vapaa-ajanpalvelualueen avustusohjeista (ks. palvelun asiointikanavat alempaa).

Kenelle ja millä ehdoin

Avustus on tarkoitettu Rovaniemelle rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille:

  • joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta
  • joiden jäsenmäärä on yli 20
  • joka on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vähintään kahden vuoden ajan
  • joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys.

Avustusta eivät voi hakea lajiliitot - tai vastaavat alueelliset järjestöt. Tukea voi hakea vain muihin kuin kaupungin hallinnoimiin liikuntatiloihin. Harjoitusvuorotukia ei myönnetä hakijoille, jotka eivät ole hoitaneet velvoitteitaan kaupungille. Hoitamattomista velvoitteista voidaan laatia osapuolten kesken sitova suunnitelma. Sopimuksen hyväksyy kaupungin puolesta sivistyslautakunta. Sopimuksen hyväksymisen jälkeen voidaan harjoitusvuorotukia myöntää hakijalle avustusohjeiden mukaisesti.

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 20.12.2021