suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvola Innovation Oy

Hankinta-asiamiespalvelu

  • Palvelu
  • Kouvola
  • Julkinen palvelu

Palvelun avulla pyritään luomaan järjestelmällistä ja jatkuvaa vuoropuhelua hankintayksiköiden ja alueen yrittäjien välille sekä edistämään yritysten verkottumista ja keskinäistä yhteistyötä.

Hankinta-asiamies:

Tiedottaa tarjouspyynnöistä ja hankinnoista

Avustaa yrityksiä sähköisten välineiden (kilpailutustyökalut, verkkosivut ym.) käytössä

Aktivoi yrityksiä tarjousten tekemiseen

Valmistelee hankintoja yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa

Toimittaa hankintayksiköille markkinatietoa

Järjestää markkinavuoropuheluja hankintayksiköiden ja yrittäjien välillä

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä sekä markkinoiden ja uuden liiketoiminnan kehitystä. Paikallisesti verrattain pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja täyttää niin tilaajavastuu kuin kelpoisuus- ja laatukriteerit.

2017 voimaan astuneen uuden hankintalain tavoitteina on tehostaa julkisten varojen käyttöä ja yksinkertaistaa hankintamenettelyjä sekä parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa. Lisäksi pyritään turvaamaan tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa.

Toimi näin

Ota yhteyttä Kinnon hankinta-asiamieheen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKouvola Innovation Oy
Palvelusta vastaaKouvola Innovation Oy
Alue Kouvola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kouvola Innovation Oy
Päivitetty: 17.1.2022