suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Hankelupa sähköjohdon rakentamiselle

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Suurjännitteisen sähköjohdon rakentamiseen on haettava hankelupa Energiavirastolta. Hankelupa tarvitaan kantaverkkoon tai suurjännitteiseen jakeluverkkoon kuuluville johdoille, rajayhdysjohdoille ja liittymisjohdoille, joiden nimellisjännite on vähintään 110 kilovolttia.

Hankelupaa ei kuitenkaan tarvita kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköjohdon rakentamiseen.

Valtakunn ...

Toimi näin

Toimita allekirjoitettu hankelupahakemus Energiavirastoon ensisijaisesti sähköpostitse Energiaviraston kirjaamoon. Voit toimittaa hakemuksen myös postitse tai asioida Luvat ja valvonta -palvelun kautta.

Hankelupahakemuksessa on ilmoitettava

 1. tiedot rakennuttajasta;
 2. tärkeimmät tekniset tiedot sekä johdon yleissuunnitelmakartta;
 3. kustannusarvio ja rakentamisaikataulu;
 4. selvitys johdon tarpeellisuudesta sähkön siirron turvaamiseksi;
 5. selvitys johdon ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön;
 6. lausunto verkonhaltijalta, jonka sähköverkkoon korkeajännitejohto on tarkoitus liittää;
 7. lausunto vastuualueen jakeluverkonhaltijalta;
 8. muut lupakäsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

Suurjännitteisen sähköjohdon perusparannuksen luvantarpeesta tulee olla yhteydessä Energiavirastoon. Toimita lausuntopyyntö Energiavirastoon ensisijaisesti sähköpostitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Sähköjohdon hankeluvan myöntämisen edellytyksenä on, että sähköjohdon rakentaminen on sähkön siirron turvaamiseksi tarpeellista.

Hankelupa voidaan myöntää tietyin edellytyksin ilman tarveharkintaa, jos kyseessä on liittymisjohto tai jakeluverkonhaltijan suurjännitteinen sähköjohto.


Määräaika

Hankelupa on hankittava ennen sähköjohdon rakentamista.

Voimassaoloaika

Viisi (5) vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Hankeluvassa esitetyn johdon tulee valmistua tämän ajan kuluessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Energiavirasto

Palvelusta vastaa

Energiavirasto
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 1.7.2021