suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puolustusvoimat

Hakeutuminen sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Rauhanturvaajat parantavat kriisialueiden oloja ja auttavat rauhan saavuttamista. Suomalaisia rauhanturvaajia toimii YK:n, Naton ja EU:n operaatioissa ympäri maailmaa. Porin prikaati hakee reserviläisiä maavoimien kriisinhallintatehtäviin. Merivoimien esikunta rekrytoi rauhanturvaajat merivoimien operaatioihin. Kriisinhallintatehtävissä toimivat suomalaiset ovat vapaaehtoisia ammattilaisia.

Porin ...

Toimi näin

Kriisinhallintatehtäviin haluavien on hakeuduttava ensin toimintavalmiuteen. Hakemuksia on kaksi, joista toisella haetaan maavoimien ja toisella merivoimien operaatioihin.

Hakemukseen tulee lisäksi liittää:

 • Kyselylomake terveydentilasta
 • Jäljennös voimassa olevasta siviiliajokortista
 • Suomenkielinen ansioluettelo
 • Jäljennökset keskeisistä opiskelu- ja työtodistuksista
 • Jäljennökset hakijalla mahdollisesti olevista voimassa olevista erikoisluvista, joita voivat olla esimerkiksi: ADR, sähköpätevyys/sähköturvallisuuskurssi, huolto-oikeudet, tulityökortti ja työturvallisuuskortti

Hakeuduttaessa toimintavalmiuteen ei tule lähettää lääkärintodistusta! Lääkärintodistus pyydetään erikseen kriisinhallintakoulutukseen valituilta henkilöiltä.

Hakemus maavoimien operaatioihin liitteineen toimitetaan ensisijaisesti Porin prikaatiin, mutta hakemuksen voi toimittaa myös lähimpään aluetoimistoon. Hakemus merivoimien kriisinhallintatehtäviin toimitetaan ensisijaisesti Merivoimien esikuntaan.

Lisätietoja:

 • Porin prikaatin rekrytointisektorin hakukäsittelijä: rekrytointi.porpr@mil.fi
 • Merivoimien tehtävät: rekrytointi.merive@mil.fi
 • Rauhanturvaajaksi-teemasivuilta
 • Puolustusvoimien aluetoimistoista

Kenelle ja millä ehdoin

Rauhanturvaajaksi voi hakea kuka tahansa varusmiespalveluksen suorittanut mies tai nainen. Vain joihinkin erityistehtäviin (esim. lääkärit ja tulkit) voi hakeutua ilman asepalveluksen suorittamista.

Yleiset kelpoisuusehdot:

 • Suomen kansalaisuus
 • Hyvin suoritettu varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus
 • Moitteettomat elämäntavat, ei merkintöjä rikosrekisterissä
 • Hyvä terveys ja fyysinen kunto
 • BMI-painoindeksi enintään 30
 • 12 minuutin juoksutestissä vähintään 2300 (esikunta-, valvonta- ja tukitehtävät) tai 2500 metrin tulos (operatiiviset tehtävät)
 • Ei voimakasta yliherkkyyttä ulkoiselle tekijälle, kuten ampiaisenpistolle, ruoka- tai lääkeaineille
 • EU:ssa tai ETA valtiossa myönnetty ajo-oikeus, vähintään B-luokka, ei lyhytaikainen, C-luokan ajo-oikeus katsotaan eduksi

Reservin upseereilta, kaikilta poliisitehtäviin hakeutuvilta poliiseilta sekä päällystötehtäviin hakeutuvilta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa. Englannin taito pitää osoittaa suorittamalla opetushallituksen järjestämä yleinen keskitason (3-4) kielitutkinto (YKI).

Palvelun toteuttaa

Puolustusvoimat

Palvelusta vastaa

Puolustusvoimat
Tekstistä vastaa: Puolustusvoimat
Päivitetty: 14.6.2021