suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siviilipalveluskeskus

Hakeutuminen siviilipalvelukseen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kun vakaumukselliset syyt estävät sinua suorittamasta asepalvelusta, voit hakeutua siviilipalvelukseen. Siviilipalvelusaika on 347 vuorokautta ja se alkaa neljän viikon koulutusjaksolla Siviilipalveluskeskuksessa. Loput palveluksesta suoritat työpalvelussa yhteiskunnalle hyödyllisessä työpalvelussa hankkimassasi työpalvelupaikassa.

Siviilipalvelushakemuksen hyväksymisen jälkeen sinut kutsutaan p ...

Toimi näin

Voit jättää siviilipalvelushakemuksen aikaisintaan kutsunnoissa. Hakemuksesi käsittelee Puolustusvoimien aluetoimisto. Jätä täytetty ja allekirjoitettu siviilipalvelushakemus:

  • kutsuntalautakunnalle, jos hakeudut siviilipalvelukseen kutsunnoissa
  • puolustusvoimien aluetoimistoon, jos olet ollut jo kutsunnoissa etkä ole vielä aloittanut varusmiespalvelusta
  • joukko-osaston komentajalle, jos hakeudut siviilipalvelukseen varusmiespalveluksessa
  • Suomen lähetystöön tai konsulivirastoon, jos asut ulkomailla.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit hakeutua siviilipalvelukseen:

  • jos olet alle 31-vuotias asevelvollinen ja käynyt kutsunnoissa
  • jos olet suorittanut naisten vapaaehtoista asepalvelusta yli 30 päivää.

Määräaika

Siviilipalvelushakemus on tehtävä viimeistään sinä vuonna, jolloin täytät 30 vuotta.

Käsittelyaika

Puolustusvoimat käsittelee hakemuksesi mahdollisimman nopeasti. Puolustusvoimien Aluetoimisto lähettää päätöksen siirrostasi siviilipalvelukseen sinulle ja Siviilipalveluskeskukselle noin 2-4 viikon kuluttua siitä, kun jätät hakemuksen. Silloin tietosi siirtyvät siviilipalvelusrekisteriin.

Voimassaoloaika

Kun sinut on hyväksytty siviilipalvelusvelvolliseksi, palveluksen suorittamisvelvollisuus päättyy sen vuoden lopussa, jolloin täytät 30 vuotta. Sen jälkeen kuulut siviilivarantoon sen vuoden loppuun, jona täytät 50 vuotta.

Palvelun toteuttaa

Siviilipalveluskeskus

Palvelusta vastaa

Siviilipalveluskeskus
Tekstistä vastaa: Siviilipalveluskeskus
Päivitetty: 22.2.2024