suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kurikan kaupunki

Hakemus vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan perustamisesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan perustamisesta tulee tehdä hakemus ympäristöterveyspalveluille, joka vastaa terveydensuojelulain nojalla tehtävästä talousveden valvonnasta sekä talousveden välityksellä leviävien tautien ehkäisemisestä.

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä terveydensuojeluviranomaiselta ennen toimin ...

Toimi näin

Toiminnanharjoittajan on tehtävä hakemus kirjallisena sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonka alueella talousvettä toimittavalla laitoksella on kotipaikka. Hakemuksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja kotipaikka sekä yhteystiedot;

2) talousvettä toimittavan laitoksen ja vedenottamon sijainti;

3) toimitettavan talousveden vuotuinen määrä ja käyttäjien määrä;

4) selvitys raakaveden laadusta, käyttötarkkailusta ja käsittelytavasta;

5) selvitys käsitellyn veden laadusta ja käsittelyyn käytetyistä kemikaaleista;

6) selvitys veden laadun tarkkailun järjestämisestä;

7) selvitys talousvettä toimittavan laitoksen vastaavasta hoitajasta;

8) muut mahdolliset tarpeelliset tiedot talousveden laadun arvioimiseksi; sekä

9) selvitys erityistilanteisiin varautumisesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Talousvettä ei saa toimittaa eikä toimintaa saa muuttaa ennen hyväksymistä.


Määräaika

Hyväksymistä on haettava viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Kurikan kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

Ilmajoen kunta

Palvelusta vastaa

Kurikan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kurikan kaupunki
Päivitetty: 22.2.2023