suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Geenitekniikan lautakunta

Hakemus muuntogeenisillä organismeilla tehtävästä kenttäkokeesta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jos suunnittelet kenttäkoetta, jossa eläviä muuntogeenisiä organismeja (GMO) levitetään ympäristöön, sinun on haettava kokeeseen lupaa geenitekniikan lautakunnalta. Kenttäkoe voi olla esimerkiksi viljelykoe muuntogeenisillä kasveilla tai muuntogeenisen rokotevalmisteen testaamista kliinisessä kokeessa.

Geenitekniikan lautakunta järjestää kenttäkoehakemuksesta yleisön kuulemisen.

Toimi näin

Perehdy geenitekniikan lautakunnan verkkosivuilta löytyvään ohjeistukseen ja laadi tarvittava hakemus. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä geenitekniikan lautakunnan sihteeristöön.

Hakemuksen voi toimittaa lautakunnalle joko postitse tai sähköpostitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemus on tehtävä toiminnasta, joka täyttää geenitekniikkasäädösten määritelmän ”tarkoitukselliselle levittämiselle ympäristöön muussa kuin markkinoillesaattamistarkoituksessa”.

Hakemuksen tekee se taho, joka vastaa kenttäkokeesta. Tämä toiminnanharjoittaja on yleensä jokin oikeushenkilö kuten yritys tai tutkimuslaitos.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.


Määräaika

Kenttäkoetta ei voi aloittaa ennen kuin geenitekniikan lautakunta on myöntänyt sille kirjallisen luvan.

Käsittelyaika

Varaudu siihen, että kenttäkoehakemuksen käsittelyyn voi kulua eri vaiheineen 4-5 kuukautta.

Voimassaoloaika

Kenttäkokeelle myönnettävä lupa on määräaikainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2024 ja 2025 (1245/2023)

Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta (928/2004)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1105/2019) muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä

Palvelun toteuttaa

Geenitekniikan lautakunta

Palvelusta vastaa

Geenitekniikan lautakunta
Tekstistä vastaa: Geenitekniikan lautakunta
Päivitetty: 1.3.2024