suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Geenitekniikan lautakunta

Hakemus muuntogeenisiä organismeja (GMO) sisältävän tuotteen markkinoinnista

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jos haluat Euroopan unionin alueella markkinoida eläviä muuntogeenisiä organismeja (GMO) sisältävää tuotetta, sinun on jätettävä siitä lupahakemus jonkin jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Kun hakemus koskee tuotetta, jota ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi, rehuksi tai lääkkeeksi, Suomessa hakemus tehdään geenitekniikan lautakunnalle.

Toimi näin

Jos suunnittelet lupahakemuksen jättämistä, ota yhteyttä geenitekniikan lautakuntaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemuksen käsittelyyn osallistuvat kaikki EU:n jäsenvaltiot ja hyväksymisprosessi kestää käytännössä useita vuosia. Jos tuotteelle myönnetään markkinointilupa, se on aina määräaikainen.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Geenitekniikan lautakunta perii hakemuksen käsittelystä maksun.


Voimassaoloaika

Tuotteen markkinointilupa voi olla voimassa kerrallaan enintään 10 vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta (928/2004)

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta (1255/2018)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta levittämisestä (1105/2019)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaGeenitekniikan lautakunta
Palvelusta vastaaGeenitekniikan lautakunta
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Geenitekniikan lautakunta
Päivitetty: 3.8.2021