suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tohmajärven kunta

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tohmajärvi
  • Julkinen palvelu

Kiinteistön haltija tai omistaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kiinteistöllä sijaitsevat maanalaiset öljy-, polttoaine- tai muut haitallisten nestemäisten kemikaalien säiliöt täyttöputkineen poistetaan kiinteistöltä, kun niitä ei enää käytetä.

Säiliön käytöstä poistamisen yhteydessä säiliöt tulee puhdistaa asianmukaisesti, mahdolliset vuodot tarkastaa ja saastunut maa poistaa tai käsitellä siten, kuin asianomainen ympäristönsuojeluviranomainen määrää. Todistus puhdistuksesta on säilytettävä mahdollista tarkistusta varten. Puhdistuksen suorittajalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattitaito.

Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli sen on ennen 10.6.2005 asianmukaisesti puhdistettu ja täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliöiden ilma- ja täyttöputket on kuitenkin poistettava.

Ympäristölautakunta voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa käytöstä poistettu maanalainen säiliö, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle.

Toimi näin

Toimita hakemus, jossa on tiedot kiinteistöstä, öljysäiliön asennusvuosi ja tiedot maaperästä sekä kuvaus syistä, miksi säiliö halutaan jättää maahan.

Lomakkeen saat teknisestä toimistosta, tai voit käyttää verkkoasiointia. Verkkoasiointi vaatii tunnistautumisen.

Liitteeksi laitat öljysäiliön tarkastusraportin ja todistuksen säiliön ottamisesta pois käytöstä sekä asemapiirroksen, josta selviää säiliön sijaintipaikka. Jos et ole varma, hyväksytäänkö säiliön jättäminen maahan, voi ympäristöviranomaista pyytää käymään kiinteistöllä ennen hakemuksen jättämistä. Ympäristöviranomainen voi antaa karkean arvion mahdollisuuksista.

Kenelle ja millä ehdoin

Jotta öljysäiliön voi jättää maahan, on se puhdistettava ja tarkastutettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymällä öljysäiliön tarkastajalla. Listaus sopivista tarkastajista löytyy Tukesin sivuilta. Säiliö on todettava ehjäksi ja siitä on poistettava seinustalla olevat täyttö ja ilmaputket.

Jos säiliö on alle kahden metrin päässä rakennuksen kivijalasta, voi säiliön maahanjättämispäätöksen tehdä ympäristöviranomainen. Maahan jättäminen muista syistä päätetään ympäristölautakunnassa.

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaan.


Käsittelyaika

Jos asia käsitellään viranhaltijapäätöksenä n. 2 viikkoa, jos asia menee lautakunnan käsiteltäväksi 2-5 viikkoa ja kesällä voi mennä pidempäänkin.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi tai kunnes rakennus puretaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTohmajärven kunta
Palvelusta vastaaTohmajärven kunta
Alue Tohmajärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tohmajärven kunta
Päivitetty: 1.7.2020