suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisen avustus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kainuun ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta hankkeille, joilla torjutaan talkoilla haitallisia vieraslajeja ja seurataan torjunnan tuloksia. Avustusta myönnetään talkookustannuksiin vuoden 2024 aikana.

Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitalliseksi säädettyjen vieraslajien torjunnassa ja edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ...

Toimi näin

Avustusten hakuaika on 15.4.2024 - 19.5.2024.

Näin haet avustusta

Hae avustusta aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Jos ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

Kun Kainuun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen paikallisen ELY-keskuksen puollolla. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet maksatusta

Hae avustuksen maksatusta KEHA-keskukselta päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä.

Kirjaudu asiointipalveluun henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Täytä hakemus huolellisesti Maksatukset-välilehdellä ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Avustukset vieraslajitorjunnan toteuttamiseen on tarkoitettu sellaisiin hankkeisiin, joissa:

  • hankkeella torjutaan haitalliseksi säädettyä vieraslajia, eli kasvi- tai eläinlajia, joka sisältyy joko kansalliseen tai EU:n vieraslajiluetteloon;
  • hanke toteuttaa haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallintasuunnitelmaa siten, että hankkeen kohteena on alue, jossa haitallista vieraslajia on suunnitelman mukaan ensisijaisesti torjuttava, hankkeessa käytetään suunnitelmassa suositeltuja torjuntatoimenpiteitä tai -menetelmiä, tai hanke on yhteistyöhanke, jossa mukana on useita toimijoita, kuten kunnat, kansalaisjärjestöt, muut julkiset ja yksityiset yhteisöt, sekä
  • hanke sisältää toimenpiteitä, joilla hankkeen tuloksellisuutta voidaan seurata.

Etusijalla avustusten myöntämisessä ovat hankkeet, jotka ovat alueellisesti mahdollisimman kattavia.

Avustusta voidaan myöntää hankkeiden talkookustannuksiin, joilla torjutaan haitallisia vieraslajeja ja seurataan torjunnan tuloksia. Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa alkuperäisten kasvi- ja eläinlajien elinvoimaisuutta sekä vähentää vieraslajien leviämistä. Hankkeen talkookustannusten tulee olla kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä.

Vieraslajitorjunta perustuu vieraslajilakiin ja -asetukseen sekä vieraslajien torjuntaa koskeviin hallintasuunnitelmiin.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta

Palvelun toteuttaa

Kainuun ELY-keskus, KEHA-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, KEHA-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 23.4.2024