suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Haaskaruokintapaikan rekisteröinti

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Haaskaruokintapaikan pito edellyttää haaskaruokintapaikan rekisteröintiä.

Haaskanpito on toimintaa, jolla eläimiä houkutellaan ravinnon avulla ruokintapaikalle. Haaskan pitämisen tarkoituksena on helpottaa eläinten valokuvaamista, katselemista tai metsästämistä. Haaskaa voidaan pitää myös yksinomaan eläinten ruokintatarkoituksessa.

Rekisterin toiminnasta vastaa Ruokavirasto.

Rekisteröi haaskaruokintapaikkasi.

Voit pitää haaskaa luontomatkailuyrittäjänä tai esim. luontokuvaajana ja käyttää haaska-aineksena maatilojen tai elintarvikealan laitosten haaska-aineksia tai omia kuolleita tuotantoeläimiä.

Toimi näin

Tee ilmoitus haaskaruokintapaikasta eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Vaihtoehtoisesti voit tehdä sen oman kuntasi kunnaneläinlääkärille, joka rekisteröi haaskapaikan eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sisältämään haaskaruokintapaikkarekisteriin.

Huomaa, että jokainen haaskapaikka vaatii oman rekisteröintinsä.

Tee ilmoitus haaskatoiminnan aloittamisestasi kunnaneläinlääkärille Ruokaviraston Ilmoitus haaskaruokintapaikasta -lomakkeella. Ilmoita kunnaneläinlääkärille samalla lomakkeella toiminnan muutoksista tai lopettamisesta 30 päivän kuluessa.

Lähetä ilmoituksesi eläinlääkärille sähköpostilla osoitteeseen elainlaakari[at]ouka.fi tai postitse eläinlääkärin vastaanottoon Oulussa.

Lisätietoja voit kysyä Oulun seudun eläinlääkärivastaanotolta sähköpostitse osoitteesta elainlaakari[at]ouka.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Rekisteröinti voidaan tehdä, jos haaskanpitäjä on täyttänyt eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisessä asiointipalvelussa kaikki tarvittavat tiedot.

Haaskanpitäjän tulee ilmoittaa haaskaruokintapaikkaan liittyvistä muutoksista eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisessä asiointipalvelussa 30 vuorokauden sisällä. Vaihtoehtoisesti sen voi tehdä lomakkeella kunnaneläinlääkärille.

Lisäksi haaskanpitäjän tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille kuukausittain haaskapaikalle viemänsä sivutuote ja sen määrä.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat rekisteröinnit kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toimijoilta.


Määräaika

Rekisteröintihakemus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Rekisteröinti on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos, Ruokavirasto

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 9.3.2023