suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Fysioterapian palvelut

  • Palvelu
  • 27 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Fysioterapia edistää ja auttaa ylläpitämään terveyttä sekä liikkumis- ja toimintakykyä.

Voit tarvita fysioterapiaa sairauden tai sen jälkitilan, synnynnäisen vamman, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttaman toimintakyvyn alenemisen vuoksi.

Fysioterapiassa pääpaino on yksilöllisessä neuvonnassa ja ohjauksessa. Fysioterapeutilta saat henkilökohtaiset ohjeet omatoimista harjoittelua varten.

Varsi ...

Toimi näin

Kun sinulla on lähete, voit olla yhteydessä oman asuinkuntasi fysioterapiapalveluihin. Ota yhteyttä oman asuinkuntasi terveyskeskukseen saadaksesi lääkärin lähetteen.

Lähetteen työikäisten ja vanhusten fysioterapiaan voi saada myös työterveyshuollosta tai koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta. Lähetteen lasten fysioterapiaan voi saada myös neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Fysioterapiaan tarvitset lähetteen terveyskeskuslääkäriltä, neuvolasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta tai muulta julkisen terveydenhuollon palveluntuottajalta.

Tausta ja lainsäädäntö

Fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on kivun poistaminen sekä liikunta-, toiminta- ja työkyvyn parantaminen. Fysioterapia perustuu potilaan haastatteluun ja tutkimiseen sekä niiden pohjalta tehtyyn kliiniseen päättelyyn. Fysioterapiaan kuuluu ohjausta, neuvontaa, terapeuttista harjoittelua ja manuaalista terapiaa.

Fysioterapiassa hoidetaan esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön kipuja sekä erilaisia liikunta- ja rasitusvammoja. Hoidossa korostuu potilaan oma aktiivisuus.

Fysioterapeutti tutkii potilaan asentoa, arvioi liikkuvuutta ja pyrkii löytämään ongelman aiheuttajan. Hän tekee potilaalle harjoitusohjelman ja ohjaa ja neuvoo harjoitteiden tekemisessä. Fysioterapeutti myös arvioi hoidon edistymistä jokaisella käynnillä.

Palvelun toteuttaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Päivitetty: 1.1.2023